När 16-årige Hunter Brady, från Florida, USA, började må dåligt skickade hans föräldrar honom till sjukhuset. 
Läkarna gav honom beskedet att det rörde sig om influensan. 
Men några veckor senare visade det sig att diagnosen var helt fel. 

Efter att Hunter undersökts av läkarna fick antibiotika utskrivet. De sa att han hade fått ett virus.
– Jag tog antibiotika i två veckor, men kände mig bara sämre och sämre. Jag var tvungen att sova sittandes. Min pappa tittade på mig och sa att vi måste åka in till sjukhuset, sa Hunter till People health.

När Hunter anlände till sjukhuset andra gången valde läkarna att genomföra en skiktröntgen. Svaret från röntgenbilderna visade att hela hans högra lunga och 30 procent av hans vänstra lunga hade kollapsat.

”De värsta röntgenbilderna de hade sett”

Läkarna kunde inte tro sina ögon.
– De sa att det var de värsta röntgenbilderna de hade sett på ett barn, säger mamman Cheryl Brady till People Health.

16-årige Hunter fick genomgå fem operationer för att dränera vätska från hjärtat och lungorna. Därefter gjordes en biopsi som avslöjade det fruktansvärda. Hunter hade drabbats av den mest aggressiva formen av lymfkörtelcancer. Det är en allvarlig cancersjukdom som drabbar ungefär 2000 svenskar per år, drygt 850 av dem överlever inte, enligt cancer.se.

– Jag blev så chockad och rädd, sa Hunter till People Health.

65 procents chans att överleva

Statistiskt sett Hunter 65 procents chans att överleva. Men trots det försöker Hunter se det positiva i livet. Han spenderar dagarna med att göra det han älskar mest: att fiska med sina syskon. I framtiden är hans största dröm att bli pastor.

Hunter hoppas att han kan vara en inspiratör till andra som drabbats av sjukdomen.
– Att höra från andra att jag är en inspiratör får mig att må bra.

16-årige Hunter är tyvärr inte ensam om att drabbats av den här formen av cancer. Men hans positiva inställning och härliga attityd är verkligen värt att uppmärksamma. Dela artikeln på Facebook för att stötta Hunter i den här svåra tiden.  

03-2018
Isabelle Ducellier från Barncancerfonden. Foto: Barncancerfonden

Barncancerfonden har sedan november 2017 en ny generalsekreterare, Isabelle Ducellier, som driver visionen vidare med lika stor passion som sina föregångare. Hon har även egna erfarenheter av hur en familj påverkas då ett barn drabbas av cancer.

– Min son var femton år då han fick skelettcancer och jag har gått igenom alla stadier man som förälder går igenom, och har glädjande nog även fått uppleva att cancern hittills övervunnits, berättar hon.

 

Bästa tänkbara vård

 

Den första fas hon gick igenom var stor ilska mot primärvården som skickade hem sonen flera gånger då han sökte hjälp för ont i ett ben, de sa att det berodde på att han växte. När sedan tumören upptäcktes var den väldigt stor.

När tumören väl upptäcktes så fick vi verkligen bästa tänkbara vård

– Jag slutade jobba då och mer eller mindre flyttade in på Astrid Lindgrens barnsjukhus med sonen. Och efter att tumören väl upptäcktes så fick vi verkligen bästa tänkbara vård och omhändertagande.

Så efter ilskan kom stor tacksamhet mot personalen på sjukhuset. Sådan vård och omhändertagande skulle hon önska att alla barncancerpatienter skulle få jämlikt över hela landet

– Barncancerfonden satsar på att se till att bemanningen kan förbättras på alla sex barncancercentra runt om i landet. Vi ordnar bland annat utbildningar och praktikplatser för att locka fler läkare och sjuksköterskor till barnonkologin.

 

En del av de nya satsningarna

 

Ett annat område de satsar på nu är omhändertagandet av överlevarna.

– De tillhör inte längre cancervården, men runt 70 procent har komplikationer efter sjukdomen eller behandlingen, till exempel hörselnedsättning eller hjärtpåverkan.

Komplikationerna gör att de exempelvis kan ha svårt att hitta jobb, så hjälp med jobbsökande är en del av de nya satsningarna.

Just nu stödjer vi 236 olika projekt.

– Men basen i vårt arbete är naturligtvis stöd till forskning. Vi har sedan starten samlat in över 2 miljarder kronor från givare, som vi satsat på projekt bland annat inom grundforskning, medicinsk teknik och nya behandlingsformer. Just nu stödjer vi 236 olika projekt. Och vi är otroligt tacksamma för det stöd vi får som under alla år bidragit mycket till att så många fler barn nu överlever, så jag vill rikta ett stort tack till alla givare, avslutar Isabelle Ducellier.

Skrivet av: Ylva Sjönell 02-2018
Tina Dalianis är professor vid Karolinska Institutet och har forkat kring HPV-viruset. Foto: Erika Rindsjö

På 1970-talet var tonsill- och tungbascancer sällsynta, och dessa cancertyper orsakades oftast av rökning och alkohol. Men sedan sjuttiotalet har den typen av cancer fördubblats i stort sett vart tionde år.

”HPV är en av de största anledningarna till den stora ökningen.”

– Det vår forskning har visat är att HPV är en av de största anledningarna till den stora ökningen. Vi har också konstaterat att de med HPV-initierad cancer har en mycket bättre överlevnad än den typ som orsakas av rökning och alkohol, berättar professor Tina Dalianis vid Karolinska Institutet.

 

HPV med fokus på tre områden

Hennes forskargrupp fokuserar nu sin forskning på tre områden för den här patientgruppen.

  • De följer den stora ökningen av sjukdomen för att förstå den bättre. Av de som drabbas av tonsill- och tungbascancer är 80 % män, en siffra som varit stabil över tid. Och man vet att HPV förknippas med många sexpartners. Man vet ännu inte varför exempelvis inte fler kvinnor drabbas och man försöker förstå orsakerna.
  • De har under en längre tid forskat på olika biomarkörers koppling till cancertypen och hur väl en patient svarar på behandlingen. Resultaten visar att om tumören är HPV positiv och uttrycker vissa specifika biomarkörer så har patienterna en mycket god överlevnadsprognos. I dessa fall vill vi på sikt kunna ge lindrare behandling, då den ordinarie behandlingen idag är mycket tuff.
  • För de patienter med HPV positiva och HPV negativa tumörer som istället har biomarkörer som visar på en låg överlevnad har biomarkörer för riktad behandling identifierats. Här vill gruppen undersöka om den riktade behandlingen kan vara mer effektiv än den ordinarie tuffa behandlingen, som består av mycket cellgifter och strålning.

 

Studerar bredare samband

Utöver dessa fokusområden studerar de även lite bredare på sambandet mellan HPV och biomarkörer på andra cancerformer. De har även inlett forskning på kopplingen till bakteriefloran.

”Det är, och har varit, en otroligt spännande resa”

– Det är, och har varit, en otroligt spännande resa att ha haft förmånen att vara med om sedan jag började med den här forskningen på 1990-talet. Och det är fantastiskt att kunna bidra med nya forskningsresultat som förbättrar kunskapen om och behandlingen av den här cancertypen, avslutar Tina Dalianis.

 

Skrivet av: Ylva Sjönell 02-2018
Gruppbild på Oblique. Foto: Oblique Therapeutics

Trippelnegativ bröstcancer drabbar ofta yngre

10 till 15 procent av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer får diagnosen trippelnegativ bröstcancer. Cancertypen drabbar oftare yngre människor och eftersom effektiva behandlingsmetoder idag saknas är prognosen vid avancerad trippelnegativ bröstcancer sämre.

Just denna typ av mycket aggressiv bröstcancer är därför i fokus hos det Göteborgsbaserade läkemedelsbolaget Oblique Therapeutics. Bolaget grundandes av doktor Carolina Trkulja och professor Owe Orwar, och har idag ett tiotal anställda med bakgrund i Astra Zeneca, Sanofi och biotechbolag.

”En unik metod för att ta fram mycket specifika antikroppar”

–Vårt fokus är nya terapier riktade mot metastatisk cancer men även typ 2-diabetes och smärta. Vi har utvecklat en unik metod för att ta fram mycket specifika antikroppar inom en rad olika terapiområden. Dessutom driver vi ett projekt med cytotoxiska och immunomodulerande småmolekyler, specifikt riktade mot aggressiv cancer, berättar Carolina Trkulja.

 

Positiva prekliniska studier

Det är just småmolekylprojektet som avancerat längst, något som alltså är intressant för framtida behandling av den aggressiva bröstcancern. I prekliniska studier har småmolekylerna visat sig vara mycket effektiva i experimentella modeller av trippelnegativ bröstcancer.

– Vi ser även att vårt terapikoncept kan vara relevant för andra typer av aggressiva cancerformer som till exempel malignt gliom, den vanligaste typen av elakartad hjärntumör, säger Isabel Löwstedt, projektledare för klinisk utveckling.

Optimismen späs på genom det stora intresset inom immunoterapi för att kombinera olika typer av terapier, såsom en kombination av flera antikroppar eller en kombination av antikroppar och småmolekyler.

”Vårt mål är att påbörja kliniska studier under 2019/2020.”

– Idag finns det inga andra aktörer förutom Oblique Therapeutics som fokuserar på den här typen av behandling av trippelnegativ bröstcancer, vilket också ger kraft till de positiva resultaten. Vårt mål är att påbörja kliniska studier under 2019/2020. I framtiden tror vi på en cancerbehandling som består av en effektiv kombination av olika cytotoxiska och immunomodulerande terapier, avslutar Göran Gannedahl, Chief Medical Officer.

Skrivet av: Catharina Holm 02-2018
Genombrott är nära i behandling för urinblåsecancer.Foto: Mostphotos

Syftet är att utveckla nya och effektiva behandlingar.  Dessa ska både kunna förlänga livet och förbättra livskvalitén för de patienter som drabbas av den specifika cancertypen. Och enligt Anders Ullén, även Vetenskaplig Sekreterare för Radiumhemmets Forskningsfonder, står man på randen till ett genombrott:

”Den ökade kunskapen har gjort att det nu börjar lossna”

– Genom att bättre förstå olika biologiska markörers betydelse för hur väl en patient svarar på en behandling kan vi också börja anpassa behandlingen helt utifrån patientens förutsättningar. Det är den ökade kunskapen om viktiga tumörbiologiska mekanismer i kombination med nya behandlingsmetoder som gjort att det nu börjar lossna, säger han.

 

Genombrott i behandlingskonceptet

Målet med prövningarna är utveckling av behandlingskoncept. Med nya kombinationer av cancerläkemedel och immunterapi utförs prövningar där turordningen av olika metoder anpassas efter patienten.

”I framtiden tror vi kommer att se en större möjlighet för patienter”

– Vår målsättning är att bidra till effektivare behandlingar. Jag tror att vi i framtiden kommer att se en större möjlighet för patienter att leva ett bra liv med god livskvalité, trots sin sjukdom, avslutar Anders Ullén.

 

 

Anders Ullén överläkare och docent. Foto: Vanna Ullén

Anders Ullén är överläkare och docent och menar på vi att vi står på randen till genombrott! Foto: Vanna Ullén

Skrivet av: Catharina Holm 02-2018
Kerstin Sollerbrant, Forskningschef på Barncancerfonden. Foto: Karl Nordlund

När jag började arbeta på Barncancerfonden fick jag uppleva hur det är att arbeta mot en vision som känns ogenomförbar, ja nästintill omöjlig. Vi skulle utrota barncancer, och det kändes mer som en utopi än en vision.

 

En medicinsk revolution

Men nu är året 2017 och vi lever mitt i en medicinsk revolution. Idag vet forskarna hur man kan aktivera kroppens eget immunsystem till att slå mot cancercellerna. Med förfinade genetiska analysmetoder blir diagnoserna mer precisa, och behandlingarna kan bättre anpassas efter varje enskild patient.

 

Vi har en lång väg kvar till hundra procents överlevnad för de som drabbas av cancer.

 

Forskarna kan bygga antikroppar, läkarna kan reparera skador som uppstår efter sjukdom och behandling, och vården har blivit bättre på att ta hand om infektioner och andra komplikationer som tidigare varit livshotande. Ändå har vi en lång väg kvar till hundra procents överlevnad för de som drabbas av cancer. Bland barn mellan ett och fjorton år är cancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

 

Krävs nya konstellationer

Jag tror att vägen till framtidens cancervård och mot ökad överlevnad stavas samarbete. För att fler barn och vuxna ska botas från sin cancersjukdom krävs helt nya typer av konstellationer. Länder, företag, organisationer, vårdgivare och forskare – vi måste alla våga se bortom våra egna agendor och se till helheten och slutresultaten. Vi måste kraftsamla, och överbrygga såväl nationella som professionella gränser. Det innebär en stor utmaning och helt nya sätt att tänka.

 

För ovanliga diagnoser, som barncancer där patientantalet är begränsat, krävs nya samarbeten på internationell nivå.

 

För ovanliga diagnoser, som barncancer där patientantalet är begränsat, krävs nya samarbeten på internationell nivå. Samma sak för att harmonisera lagar kring personuppgifter, biobanker och patientregister – vi måste bygga upp gemensamma, internationella plattformar för forskningsinfrastruktur och dyr teknik. Och när det kommer till att ta fram nya läkemedel krävs att fler delar riskerna med läkemedelsbolagen. Särskilt för de diagnosområden där de ekonomiska incitamenten är svaga, såsom för relativt ovanliga sjukdomar som barncancer. Även vi finansiärer av cancerforskning behöver samordna oss, för att minska fragmenteringen av det ekonomiska stödet och därigenom få bättre utväxling på satsade medel.

 

Så räddar vi fler liv

Utvecklingen av nya cancerläkemedel för barn måste få samma höga prioritet som för vuxna, vilket innebär att samarbeten mellan barn-och vuxencancerforskare måste stärkas. Det gäller även samarbeten mellan grundforskare, forskare på läkemedelsföretag och kliniska forskare. Vi behöver alla dela med oss av data och öppna våra arkiv.

Utöver att hitta nya och kloka former för samarbete anser jag att vi alla som arbetar mot cancer måste utgå från en altruistisk grundsyn och utmana våra komfortzoner. Först då kan vi ge alla cancerpatienter bästa möjliga vård och behandling, och därmed rädda fler liv.

Kerstin Sollerbrant
Forskningschef på Barncancerfonden

11-2017