Hur attraherar du investerare för din forskning?

För att kunna tillvarata all fantastisk forskning i Sverige måste förutsättningarna bli bättre.
Lars Öhman och Erik Lund från Cordator Life Science. Foto: Filip Tu
Lars Öhman och Erik Lund från Cordator Life Science. Foto: Filip Tu

– Vi har en väldigt bra forskning om onkologi i Sverige, men det måste bli något av det också. Förutsättningarna är inte optimala idag. Vi brinner för att försöka hjälpa de många mindre läkemedelsutvecklingsföretagen att hitta investerare och partners så att de kan driva sin forskning vidare. Det gör man genom att förstå vad det är kunden vill ha, menar Lars Öhman. Kunden är i detta fall oftast ett större läkemedelsföretag som kan ta ett projekt hela vägen fram till ett godkänt läkemedel.

Varför det många gånger inte sker en utveckling är dels att det är svårt att få finansiering och dels att företagen inte vet hur man paketerar ihop presentationen. Investerare har ofta andra frågeställningar än företag. Det är viktigt med ett långsiktigt strategiskt tänkande och sätt.

Det är vår uppgift som konsulter att göra en noggrann utvärdering

– Vad som är viktigt för stora bolag och därmed också för utvecklingsföretagen är att se vilket medicinskt behov produkten ska uppfylla om tio år när det kommer ut på marknaden, samt att ha en uppfattning om vägen ända fram till målet. Det är vår uppgift som konsulter att göra en noggrann utvärdering och se vilka steg man bör ta för att nå ett mål som kommer att vara attraktivt även i framtiden, förklarar Erik Lund.

 

 

Hjälp forskning i tidigt skede

 

Sverige har blivit mer affärsinriktat. Men det behövs mer och större möjligheter att få tidiga investeringar, det är oftast där det fastnar när forskarna har kommit på något. Tyvärr har lokala finansiärer enbart resurser till att finansiera projekten med skedmatning.

Forskarna måste förstå att de måste ut från sin kammare.

– Det är ett stort problem att många bolag i Sverige har otillräcklig finansiering vilket försvårar långsiktighet. I andra länder finns det stora investerare som är villiga att spendera stora pengar på olika kliniska program. Forskarna måste förstå att de måste ut från sin kammare. Vi kan hjälpa dem med att identifiera och ta fram potentialen så att de kan attrahera investerare eller partners, också internationellt, säger Erik Lund.

En virtuell bransch

 

Många av de mest framgångsrika innovativa småbolagen världen över är single asset company med ett enda projekt, ett syndikat av venturebolag som finansierar, en vd som är fast anställd och med ett nätverk av betrodda experter som de tar in vid behov. Det ger möjlighet att driva företaget snabbt framåt och fokuserat.

– I virtuella bolag är det särskilt viktigt att välja konsulter som känner ägandeskap och har ett engagemang i frågan, poängterar Lars Öhman.

Skrivet av: Annika Gavric Strüwer 2 februari, 2018