Cancern är en av våra stora samhällsutmaningar

Under många år flyttade det ena stora företaget efter det andra sin forskning utomlands, men nu har trenden vänt. Sedan 2015 satsas allt mer pengar på forskning i Sverige och en stor del är life science.
Helene Hellmark Knutsson är minister för högre utbildning och forskning. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

– Sverige har alla möjligheter att skaffa sig en stark position, framför allt inom den kliniska forskningen, säger forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

I Sverige insjuknar varje år omkring 60 000 personer i cancer. Det gör cancer till en av våra största folksjukdomar. En stor del av forskningen inom life science handlar just om att hitta orsaker till och botemedel mot cancer.

”Just nu sker det mycket grundforskning om celler, gener och proteiner”

– Just nu sker det mycket grundforskning om celler, gener och proteiner, berättar Helene Hellmark Knutsson. Forskarna kartlägger människokroppen ända ner på molekylär nivå. Detta behövs om vi ska kunna förstå varför sjukdomen uppstår. Det är även viktigt för att lära hur vi kan förebygga och bota cancern.

Det är många år sedan alla former av cancer behandlades med samma typ av strålning och cellgifter. Idag har vi riktade behandlingar som angriper cancercellerna utan att skada omgivande vävnad och vi har skräddarsydda läkemedel. Anpassade både efter den specifika cancertypen och efter patientens gener.

– Framtidens forskning och cancervård kommer att vara ännu mer individualiserad. Behandlingar kommer vara ännu mer anpassade till varje patient, säger Helene Hellmark Knutsson. Vi får också allt mer biologiska läkemedel och vi kommer också kunna förebygga fler cancertyper genom vaccin. Det mest framgångsrika exemplet vi sett på det hittills är HPV-vaccinet som skyddar mot många former av livmoderhalscancer.

 

Forskarflykten har vänt

Den forskarflykt som det talades så mycket om för några år sedan har stannat av och idag ökar investeringarna igen. Fler och fler företag tycks bli medvetna om fördelarna med att förlägga sin forskning i Sverige.

”Framför allt är det den kliniska forskningen som ökar och här har Sverige alla möjligheter att skaffa en stark position.”

– Framför allt är det den kliniska forskningen som ökar. Här har Sverige alla möjligheter att skaffa en stark position, berättar Helene Hellmark Knutsson. Vi har en sammanhållen hälso- och sjukvård, med väl fungerande register, biobanker och personnummer. Allt detta gör det lätt att följa varje individ. Dessutom har vi ett bra samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och läkemedelsindustrin.

Såväl den förra som vår nuvarande regering har satsat mycket resurser på att stimulera forskningen. Något som gett resultat, svensk forskning håller en hög internationell standard. På vissa områden är vi faktiskt världsledande, exempelvis när det gäller bröst-, prostata- och blodcancer.

 

Vi behöver en gemensam plattform

Men det finns också flera utmaningar, exempelvis att göra cancervården likvärdig i hela landet.

Ett annat problem är att olika register inte kommunicerar med varandra. Vi behöver skapa en digital plattform där patientjournaler, forskningsregister och kvalitetsregister kan samordnas utan att patienternas integritet äventyras.

– Cancer är en av de stora samhällsutmaningarna och det sker ett brett forskningssamarbete globalt. Allt för att de upptäckter som görs snabbare ska komma patienterna till nytta, säger Helene Hellmark Knutsson. Utvecklingen går snabbt och inom bara några år kommer cancervården ha helt nya möjligheter.

3 december, 2017