Onkologi är i en spännande utvecklingsfas

Utvecklingen av den onkologiska forskningen och behandlingen utvecklas just nu i snabb takt. Några av de mest intressantaste trenderna är avancerad diagnostik, digital onkologi samt immunonkologi.
Carl Borrebaek. Foto: Christian Andersson /Apelöga AB

Det senare aktiverar patientens eget immunförsvar som ett viktigt verktyg i cancerbehandlingen.

”Den tidiga detektionen innebär många gånger att cancern kan botas.”

– En av de tydligaste trenderna för tillfället är utvecklingen av precisionsdiagnostik. Detta är en avancerad diagnostikform som gör det möjligt att identifiera cancertumörer på ett betydligt tidigare stadium än tidigare. Den tidiga detektionen innebär många gånger att cancern kan botas. I vissa fall innebär det att livslängden ökar signifikant bland patienter med exempelvis bukspottkörtelcancer eller lungcancer. WHO har lyft fram precisionsdiagnostik som en möjlighet att rädda livet på miljontals cancerpatienter runtom i världen, säger Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi och föreståndare för CREATE Health, ett strategiskt centrum för translationell cancerforskning, vars program inom precisionsdiagnostik ligger bland de främsta i världen.

 

Immunonkologi utvecklar immunförsvaret

Ytterligare en onkologisk trend är immunonkologi, som är en vidareutveckling av tumörinriktad antikroppsbehandling. Immunonkologi innebär att man kan reta upp patientens eget immunsystem så det kan agera kraftfullt för att motverka tumörertillväxt.

– Det här är ett område där utvecklingen fortfarande bara befinner sig i sin linda. Att påverka patientens immunförsvar har visat sig vara betydligt effektivare än att direkt behandla en specifik tumör med antikroppar. Om vi kan få människans immunförsvar att med egen kraft slå ut tumören genom att exempelvis stoppa några av skyddsmekanismer som tumören triggar igång så kan vi göra stor skillnad för många cancerpatienter runtom i världen, säger Carl Borrebaeck.

 

Digital onkologi förlänger patienters livslängd

Ytterligare en trend är digital onkologi. Detta innebär att nya möjligheter för såväl sjukvården som patienten öppnas upp. Gränslandet mellan hälsa och modern informationsteknik sammanflätas. Den standardbehandling som cancerpatienter erbjuds kan kompletteras med hjälp av IT-verktyg som ökar patientens engagemang och delaktighet i behandlingen.

”Målsättningen är att förstå hur den psykologiska motståndskraften kan användas”

– Ett sådant exempel är en randomiserad studie där man lät lungcancerpatienter dagligen fylla i ett digitalt frågeformulär med tolv frågor kring deras hälsa och sjukdomsutveckling. Genom ökad delaktighet och tidigare diagnos av sjukdomsförändring resulterade i att patienter som deltagit i studien förlängde sin genomsnittliga återstående livslängd från tolv till nitton månader, säger Carl Borrebaeck. Inom CREATE Health driver vi också ett spännande projekt inom digital onkologi där den psykologiska resiliencen hos bröstcancer patienter studeras. Målsättningen är att förstå hur den psykologiska motståndskraften kan användas för att förbättra patienternas livskvalitet och överlevnad, avslutar Carl Borrebaeck.

Skrivet av: Kampen mot cancer 3 december, 2017