Start » Cancerbehandling » Arbete mot HPV räddar liv
Annons
Cancerbehandling

Arbete mot HPV räddar liv

Humant papillomvirus, HPV, orsakar livmoderhalscancer men kan förebyggas med vaccin. Vi har pratat med Årets Cancernätverkare Joakim Dillner om betydelsen av vaccinering och det viktiga arbetet som behöver göras i framtiden.Humant papillomvirus, HPV, orsakar livmoderhalscancer men kan förebyggas med vaccin. Vi har pratat med Årets Cancernätverkare Joakim Dillner om betydelsen av vaccinering och det viktiga arbetet som behöver göras i framtiden.Vaccinet mot HPV uppfanns redan 1995 men av många anledningar har det dröjt till 2012 innan det blev tillgängligt.

– Det har varit frustrerande för oss forskare att se att det tar så lång tid från att vi vet att här kan man förebygga en cancerform genom vaccination till dess att det börjar användas.

År 2008 rekommenderade Socialstyrelsen att vaccinet skulle ges till alla flickor, eftersom det initialt enbart gjordes prövningar på flickor. Då HPV är en sexuellt överförbar sjukdom gjordes prövningar på pojkar strax därefter. Ny utredning från Folkhälsoinstitutet 2017 rekommenderade att vaccinera både flickor och pojkar.

”Det är i första hand kvinnorna som drabbas.”

– Det är i första hand kvinnorna som drabbas. Mannen är smittkällan, men även männen kan utveckla ovanliga HPV-orsakade cancerformer som penis-, ändtarms- och tonsillcancer.

Viktiga forskningsområden

I framtiden behöver man lägga mer fokus på implementeringsforskning – att man ser till att de verktyg vi har används på bästa möjliga sätt.

”Dagens processer är inte alltid optimala.”

– Dagens processer är inte alltid optimala. Från det att man hade data på vaccinet tills vi fick ett HPV-vaccinationsprogram tog det lång tid. Det tog 30 år från upptäckt av HPV test till dess att det infördes i det allmänna screeningprogrammet. Generationer av kvinnor har fått suboptimal screening för livmoderhalscancer och fortfarande är det inte helt infört över landet.

Ett annat område det behöver fokuseras mer på är de olika HPV-virusen. Varje månad upptäcks det en eller två nya HPV-virus.

– De flesta har ingen större medicinsk betydelse, men skulle vi undersöka dem vidare tror jag att vi kan hitta fler papillomvirus som kan orsaka andra cancerformer och som i så fall kommer att vara lika lätta att vaccinera bort.

De ska slippa få livmoderhalscancer

Joakim Dillner har blivit utsedd till Årets Cancernätverkare, en hedersutmärkelse från Nätverket mot cancer. En anledning är hans arbete kring att skapa ett samarbete mellan patienter och forskarna.

”Det är viktigt att vetenskapen kan samverka”

– För vem är det man forskar för? Det är för kvinnorna, att de ska slippa få cancer. Jag vill att forskningens upptäckter ska komma patienterna till del och därför är det viktigt att jobba tillsammans med patientorganisationerna. Det är också viktigt att vetenskapen kan samverka, det är då man kommer längre. Det var därför vi tidigt satsade på att få med hela Sverige att samverka i en gemensam studie för något riktigt stort- världens första studie av HPV-screening.

Nästa artikel