Start » Cancerbehandling » Behandlingen av prostatacancer utvecklas snabbt
Kampen 2019

Behandlingen av prostatacancer utvecklas snabbt

Sponsras av:
Sponsras av:

Intensiv forskning under många år gör att behandlingar av cancer kontinuerligt förbättras. Idag kan man i allt större utsträckning skräddarsy behandlingar till patienterna beroende på vilken typ av tumör de har.

Det förklarar Anders Widmark, professor i onkologi vid Umeå universitet, som under mer än 25 år jobbat med att förbättra behandlingen av prostatacancer.

– Det har hänt väldigt mycket under de här åren inom behandlingen av prostatacancer. Från att tidigare ha varit rätt ostrukturerat, med olika sätt att ställa diagnoser och ge behandlingar i olika delar av landet, ser vi nu en stor uppstramning där alla både diagnosticerar och behandlar betydligt mer likartat, mycket tack vare det Nationella vårdprogrammet. Men det finns fortfarande regionala skillnader.

Anders Widmark, professor i onkologi vid Umeå universitet

Nationella riktlinjer styr behandlingarna

Det är det nationella rådet för nya terapier, NT-rådet, som godkänner vilka nya behandlingar som får användas i Sverige, och för prostatacancer följer man olika linjer, behandlingsformer, beroende på vilken typ av tumör det rör sig om.

– Prostatacancer är en mycket heterogen cancer, så först måste vi slå fast vilken typ av tumör det är för att kunna anpassa behandlingen till just den formen.

Först skiljer man på om tumören har fått metastaser eller inte. Om inte, beror behandlingen på vilken risk för metastaser som finns. Vid låg risk får patienten bara gå på regelbundna kontroller för att se om PSA-värdet förändras. Vid mellanhög risk kan man antingen operera eller stråla, vilket patienten själv väljer, och vid hög risk blir det ofta strålning i kombination med hormonbehandling.

Vid återfall och metastasering finns tre behandlingslinjer

Om patienten efter att ha genomgått en operation eller fått strålningsbehandling får förhöjda PSA-värden igen och cancern återkommit och spridit sig till andra delar av kroppen, inleder man med kastration och om prostatacancern fortsätter att växa anses den som kastrationsrefraktär cancer, och då bör patienten erbjudas tre behandlingslinjer:

– Den första linjen är ofta en cytostatikabehandling med docetaxel, men kan också vara nyare hormonbehandling. I andra linjen testar man en annan typ av cytostatika, alternativt nyare hormonbehandling. Beroende på val av behandling i andralinjen kan man sedan välja det andra behandlingsalternativet som då blir den tredje linjens behandling, dvs gavs cytostatika i andra ges nu hormonbehandling och tvärt om. Behandling med injektion av radium förkommer också.

Patienter med prostatacancer har relativt sett ett färre antal behandlingslinjer än inom andra tumörgrupper, men forskningen går framåt och överlevnaden blir allt längre.

Nästa artikel