Start » Cancerbehandling » CAR-T – ett revolutionerande samarbete inom cancervården?
Sponsrad

Något som länge har varit en framtidsvision men som nu börjar användas på svenska sjukhus, är de nya cell terapierna. Först ut är CAR-T som används vid en speciell typ av blodcancer.

Vid CAR-T-behandling samlar man in vita blodkroppar från patienten som skall behandlas och skickar dem till ett laboratorium som genmodifierar dem. De modifierade cellerna återförs sedan till patienten och börjar då angripa cancercellerna. Behandlingen tillverkas från patientens egna celler och detta kräver en obruten logistisk kedja där många olika kompetenser är involverade. Det är allt ifrån remitterande sjukhus till den kvalificerade behandlande kliniken, transportörer och tillverkaren av behandlingen vars specialiserade laboratorier endast finns på ett fåtal ställen i världen.

Kräver nära samverkan med tillverkaren

– Det här handlar om högt specialiserad vård. Inom barnsjukvården på Sahlgrenska är vi vana att samverka och planera vid till exempel stamcellstransplantationer. Det som är nytt vid CAR-T-behandling är att patientens egna celler skall omvandlas till en behandling och det kräver nära samverkan med tillverkaren, säger Karin Mellgren, Verksamhetschef på Barncancercentrum, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus.

Karin Mellgren

De patienter som idag kan få CAR-T-behandling är de som drabbats av en speciell typ av blodcancer och som inte har blivit hjälpta av andra behandlingar eller som har fått ett andra återfall.

– De här patienterna har en mycket dålig prognos och fram tills nu har vi haft begränsat med alternativ att ta till, säger Karin Mellgren. Det pågår många lovande studier med CAR-T och jag tror absolut att fler patientgrupper på sikt kommer att ha nytta av CAR-T, fortsätter hon. Samtidigt kommer det att ta tid innan behandlingen har hittat sin plats i terapin, avslutar Karin.

David Alsadius är medicinsk chef för cell terapier på Novartis onkologi, som var först ut med CAR-T-behandling. Han säger att det är nytt att vården och industrin samverkar så tätt kring en behandling och att det kräver en noggrann logistik. Vi har satt upp funktionerna kring logistiken i Sverige och idag står Karolinska Universitetssjukhuset redo att behandla patienter och inom kort också Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Sverige har möjlighet att vara med och driva utvecklingen på detta område

– CAR-T är ett helt nytt sätt att behandla cancer och Sverige har möjlighet att vara med och driva utvecklingen på detta område. Det kräver att vi lägger resurser på kliniska prövningar och utvärderingar av klinisk erfarenhet, säger David.

Nästa artikel