Start » Cancerbehandling » De unga bakom cancern tar plats i cancervården
Cancerbehandling

De unga bakom cancern tar plats i cancervården

Foto: Unsplash

Ung Cancer och Karolinska Universitetssjukhuset undersöker hur vi kan förbättra vården och livet för unga vuxna med cancer.

Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset driver nu Ung Cancer innovationsprojektet minKod, med stöttning från flera olika organisationer. Genom att använda nya tekniska lösningar och ha ett yngre fokus under behandlingar är målet att förbättra dialogen mellan patienten och sjukvården. Detta hoppas man ska öka välmåendet och överlevnaden bland unga vuxna.

Unga vuxna cancerdrabbade är en grupp inom svensk cancervård som är speciellt utsatt, där hårda medicinska kategoriseringar och tydliga uppdelningar mellan barn och vuxna gör att unga vuxna faller mellan stolarna. En förändring inom cancervården måste ske. Ung Cancers främsta uppgift är att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna som lever med eller nära cancer och minKod är ett av organisationens viktigaste projekt där vi kan göra en verklig skillnad för målgruppen

Gör vården bättre för unga

Tillsammans har minKod har hittat fyra huvudområden som rör emotionellt stöd under och efter behandling, åldersanpassad information från myndigheter, åldersanpassad information från vården och symtommonitorering. Unga vuxna cancerdrabbade, sjukhuspersonal och många samarbetspartners bidrar för att skapa konkreta lösningar inom dessa områden som sedan kan appliceras på sjukhusen, genom 1177 och inom myndigheter

– Jag vill verka för att vården av unga vuxna med cancer ska bli bättre anpassad efter våra förutsättningar, speciellt för oss som har en obotlig sjukdom, säger Siri Kautsky, som är en av de unga vuxna medverkande i projektet. 2015 fick hon diagnosen Neuroendokrin cancer i pankreas, 24 års ålder.

minKod utgår från unga vuxnas perspektiv där patienterna är delaktiga från start och genom hela processen, med ett antal medlemmar ur Ung Cancer anställda i projektet som delar sina erfarenheter och synpunkter under hela arbetet, från att identifiera behov till att ta fram lösningar. Att arbeta tillsammans med unga vuxna cancerdrabbade och låta dem styra morgondagens vård tror vi är framtiden.

Resurs800

Ung Cancer är sedan början av 2019 även med och driver projektet Resurs800, vars syfte är att förbättra stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen. Projektet vänder sig till personer mellan 16 och 30 år som lever eller har levt med cancer och är ett samarbete mellan Ung Cancer, Regionalt cancercentrum norr och Cancerforskningsfonden i Norrland som kommer pågå under två års tid.

För mer information om minKod, kontakta:

Maja Frendin, presskontakt Ung Cancer
[email protected] – 070-581 69 51


Nästa artikel