Start » Cancerbehandling » Med passion för patienten som mantra
Annons
Cancerbehandling

Med passion för patienten som mantra

Celgenes initiativ Innovationsplattformen, som uppmuntrar ett gränslöst samarbete mellan läkemedelsindustrin, politiker, läkare och patientorganisationer, ligger helt rätt i tiden och växer så det knakar. Intresset för samarbetsformen ökar i hela Europa och möjliggör att nya viktiga läkemedel når marknaden snabbare än någonsin.Celgenes initiativ Innovationsplattformen, som uppmuntrar ett gränslöst samarbete mellan läkemedelsindustrin, politiker, läkare och patientorganisationer, ligger helt rätt i tiden och växer så det knakar. Intresset för samarbetsformen ökar i hela Europa och möjliggör att nya viktiga läkemedel når marknaden snabbare än någonsin.

Samarbete är en förutsättning för patienten

På Celgene tar man sitt samhällsansvar på allvar, och menar att ett utökat samarbete mellan parter på alla plan är en förutsättning för att kunna erbjuda patienten bästa tänkbara vård.

Vi människor blir allt äldre kommer fler att insjukna i åldersrelaterade sjukdomar

– Det har aldrig varit viktigare att investera i medicinsk innovation, säger Nicolas Verbeke som är nordisk VD för Celgene. I takt med att vi människor blir allt äldre kommer fler att insjukna i åldersrelaterade sjukdomar, vilket i sin tur kommer att ställa ännu högre krav på sjukvården både vad gäller effektivitet och tillgänglighet. Vi måste därför ligga steget före och se till att alla drar åt samma håll. Det gäller oss som producenter i lika hög utsträckning som vårdgivare, politiker, investerare – hela kedjan.

Kliniska prövningar på hemmaplan

Det är inte längre tillräckligt för ett läkemedelsföretag att visa att nyutvecklade läkemedel har god effekt och är säkra. Idag finns en helt annan förväntan på uppföljning av effekterna och säkerheten, och på avsevärt större delar av befolkningen och patienten. På grund av det är Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet välvalt för utvärdering över tid av såväl kommande som nyintroducerade preparat.

Vi kan följa läkemedlens prestanda över tiotals år

– Tack vare våra nationella register och kvalitetsregistren samt en stark infrastruktur när det gäller uppföljning så är Sverige ett drömland, förklarar Cecilia Young som är nordisk medicinsk chef. Vi kan följa läkemedlens prestanda över tiotals år och i olika delar av befolkningen beroende på ålder, kön, bostadsort, samtidig annan sjukdom etc. Dessa unika möjligheter måste tas tillvara när nya läkemedel lanseras, och detta i syfte att visa att nya läkemedel inte är en kostnad utan en möjlighet till förbättrad folkhälsa och i en del fall även bot, avslutar Cecilia Young.


Faktaruta

Celgene är ett globalt läkemedelsföretag som utvecklar behandlingar mot blodcancersjukdomar, solida cancertumörer samt inflammatoriska och immunologiska sjukdomar. Celgene har drygt 100 anställda i Norden och investerar 35% av sin årsomsättning i forskning och utveckling – dubbelt så mycket som genomsnittet inom läkemedelsindustrin.

Läs mer om Innovationsplattformen på; innovationsplattformen.se

Next
Dela Dela
Annons
Nästa artikel