Start » Cancerbehandling » Utvecklar innovativa läkemedel med patienten i fokus
Annons
Cancerbehandling

Utvecklar innovativa läkemedel med patienten i fokus

Bristol-Myers Squibb (BMS) är ett ledande bolag inom utvecklingen av immunonkologi.Bristol-Myers Squibb (BMS) är ett ledande bolag inom utvecklingen av immunonkologi.Flera läkemedel för olika tumörtyper har redan godkänts och finns tillgängliga för svenska patienter. Samtidigt pågår forskning för att utveckla immunonkologiska behandlingar för fler cancerformer. BMS undersöker också möjligheten till kombinationsbehandlingar av olika läkemedel för att hitta nya lösningar där det finns stora medicinska behov.

Nya viktiga läkemedel

De immunonkologiska läkemedlen innefattar bland annat så kallade checkpoint-hämmare, som oftast består av antikroppar. Deras främsta egenskap är att stimulera kroppens eget immunförsvar för att stoppa cancern. Dessa läkemedel har inneburit nya, viktiga behandlingsmöjligheter för cancerpatienter och intensiv forskning pågår för att få fler och bredare användningsområden.

– Den stora mängden läkemedel under utveckling öppnar för ett stort antal möjliga kombinationer av olika behandlingar, säger Anna Åleskog, medicinsk chef för BMS i Sverige.

För närvarande tittar vi därför på olika innovativa sätt att utforma kliniska studier så att nya kombinationer ska komma patienterna till nytta så snabbt som möjligt. Flera av de nya studierna som BMS gör inom immunonkologi bedrivs även i Sverige och BMS är glada för att viktig forskning snabbt kan nå svenska patienter.

Bra förutsättningar för att genomföra kliniska studier

Sverige har en viktig roll att spela i utvecklingen av nya behandlingsmetoder. BMS har bra förutsättningar för att genomföra kliniska studier i Sverige.

Läkemedel bör alltid utveckas med patienten i fokus. Foto: Mostphotos

Viktigt att alltid ha patienten i centrum

Det övergripande målet för BMS är att upptäcka, utveckla och tillhandahålla nya innovativa, läkemedel till patienter med stora medicinska behov. För att lyckas med det är det viktigt att alltid ha patienten i centrum samt etablera goda samarbeten. Ett väl fungerande samarbete med sjukvården är en förutsättning för att ny behandling ska nå patienterna på ett säkert och snabbt sätt.

Målet är att patienterna ska få en optimal behandling

– Genom seminarium och utbildningar lär vi ut hur nya behandlingar fungerar och hur eventuella biverkningar ska hanteras. Vårt mål är att patienterna ska få de bästa förutsättningarna för en optimal behandling och därför är det avgörande att våra läkemedel används på rätt sätt, säger Ulrika Brunell-Abrahamsson, medicinsk områdesansvarig, Onkologi Sverige.


Fakta

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, bland annat inom onkologi, kardiovaskulära, immunologiska och infektionssjukdomar. Bolaget har cirka 150 medarbetare i Sverige. Läs mer på bms.com/se eller följ BMS på Twitter @bmshorizont

Next
Dela Dela
Annons
Nästa artikel