Start » Diagnoser » HPV även orsak till ökning av tonsill- och tungbascancer
Annons
Diagnoser

HPV även orsak till ökning av tonsill- och tungbascancer

Det är allmänt känt att humant papillomvirus (HPV) orsakar livmoderhalscancer. Nu har forskning även visat att det viruset är anledningen till den stora ökningen av tonsill- och tungbascancer.Det är allmänt känt att humant papillomvirus (HPV) orsakar livmoderhalscancer. Nu har forskning även visat att det viruset är anledningen till den stora ökningen av tonsill- och tungbascancer.På 1970-talet var tonsill- och tungbascancer sällsynta, och dessa cancertyper orsakades oftast av rökning och alkohol. Men sedan sjuttiotalet har den typen av cancer fördubblats i stort sett vart tionde år.

”HPV är en av de största anledningarna till den stora ökningen.”

– Det vår forskning har visat är att HPV är en av de största anledningarna till den stora ökningen. Vi har också konstaterat att de med HPV-initierad cancer har en mycket bättre överlevnad än den typ som orsakas av rökning och alkohol, berättar professor Tina Dalianis vid Karolinska Institutet.

HPV med fokus på tre områden

Hennes forskargrupp fokuserar nu sin forskning på tre områden för den här patientgruppen.

  • De följer den stora ökningen av sjukdomen för att förstå den bättre. Av de som drabbas av tonsill- och tungbascancer är 80 % män, en siffra som varit stabil över tid. Och man vet att HPV förknippas med många sexpartners. Man vet ännu inte varför exempelvis inte fler kvinnor drabbas och man försöker förstå orsakerna.
  • De har under en längre tid forskat på olika biomarkörers koppling till cancertypen och hur väl en patient svarar på behandlingen. Resultaten visar att om tumören är HPV positiv och uttrycker vissa specifika biomarkörer så har patienterna en mycket god överlevnadsprognos. I dessa fall vill vi på sikt kunna ge lindrare behandling, då den ordinarie behandlingen idag är mycket tuff.
  • För de patienter med HPV positiva och HPV negativa tumörer som istället har biomarkörer som visar på en låg överlevnad har biomarkörer för riktad behandling identifierats. Här vill gruppen undersöka om den riktade behandlingen kan vara mer effektiv än den ordinarie tuffa behandlingen, som består av mycket cellgifter och strålning.

Studerar bredare samband

Utöver dessa fokusområden studerar de även lite bredare på sambandet mellan HPV och biomarkörer på andra cancerformer. De har även inlett forskning på kopplingen till bakteriefloran.

”Det är, och har varit, en otroligt spännande resa”

– Det är, och har varit, en otroligt spännande resa att ha haft förmånen att vara med om sedan jag började med den här forskningen på 1990-talet. Och det är fantastiskt att kunna bidra med nya forskningsresultat som förbättrar kunskapen om och behandlingen av den här cancertypen, avslutar Tina Dalianis.

Next
Dela Dela
Annons
Nästa artikel