Start » Diagnoser » Vi är på randen till ett genombrott
Annons
Diagnoser

Vi är på randen till ett genombrott

På Karolinska Institutet i Stockholm leder Anders Ullén, överläkare och docent, internationella kliniska prövningar av nya behandlingsformer inom urinblåsecancer.På Karolinska Institutet i Stockholm leder Anders Ullén, överläkare och docent, internationella kliniska prövningar av nya behandlingsformer inom urinblåsecancer.Syftet är att utveckla nya och effektiva behandlingar.  Dessa ska både kunna förlänga livet och förbättra livskvalitén för de patienter som drabbas av den specifika cancertypen. Och enligt Anders Ullén, även Vetenskaplig Sekreterare för Radiumhemmets Forskningsfonder, står man på randen till ett genombrott:

”Den ökade kunskapen har gjort att det nu börjar lossna”

– Genom att bättre förstå olika biologiska markörers betydelse för hur väl en patient svarar på en behandling kan vi också börja anpassa behandlingen helt utifrån patientens förutsättningar. Det är den ökade kunskapen om viktiga tumörbiologiska mekanismer i kombination med nya behandlingsmetoder som gjort att det nu börjar lossna, säger han.

Genombrott i behandlingskonceptet

Målet med prövningarna är utveckling av behandlingskoncept. Med nya kombinationer av cancerläkemedel och immunterapi utförs prövningar där turordningen av olika metoder anpassas efter patienten.

”I framtiden tror vi kommer att se en större möjlighet för patienter”

– Vår målsättning är att bidra till effektivare behandlingar. Jag tror att vi i framtiden kommer att se en större möjlighet för patienter att leva ett bra liv med god livskvalité, trots sin sjukdom, avslutar Anders Ullén.

avatar

Anders Ullén

Överläkare och docent

Anders menar på vi att vi står på randen till genombrott! Foto: Vanna Ullén

Next
Dela Dela
Annons
Nästa artikel