Start » Forskning » ”Årets Cancerforskare är inte bara mitt pris”
Annons
årets cancerforskare 2019

”Årets Cancerforskare är inte bara mitt pris”

Ruth Palmer
Ruth Palmer
Ruth Palmer Foto: Johan Wingborg

För ett tag sedan damp det ner ett mail i Ruth Palmers mailkorg. Det var från Cancerfondens ordförande i forskningsnämnden, Klas Kärre, som önskade boka in ett samtal med henne.

Mailet i sig väckte inte någon större förvåning hos professorn i molekylär cellbiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

– Att få förfrågningar från Cancerfonden är inte ovanligt. Det händer och brukar då gälla framförallt olika uppdrag för Cancerfonden, som att medverka i en utvärderingskommitté, säger hon

Neuroblastom drabbar små barn

Ruth Palmer skulle dock bli rejält överraskad; Klas Kärre ville inte prata om framtida uppdrag. Syftet var något helt annat. I telefon meddelade han att Ruth Palmer blivit utsedd till Årets Cancerforskare 2019. En en av de finaste utmärkelser en svensk cancerforskare kan få.

– Jag blev nästan mållös, men såklart jätteglad inombords, säger Ruth Palmer med ett skratt. Samtidigt blev jag hedrad, Årets Cancerforskare är ett fint forskningspris och det är en stor ära att bli utsedd.

Bakgrunden till utmärkelsen är att Ruth Palmer gjort sig erkänd genom att specialisera sin forskning inom neuroblastom, en form av cancer som drabbar mycket små barn. Neuroblastom är en utvecklingssjukdom hos nervsystemet och den vanligaste cancersjukdomen hos spädbarn; cirka 20 barn insjuknar varje år i Sverige. De flesta är under två år men även foster kan drabbas. Dagens behandling av neuroblastom består av en kombination av cytostatikabehandling, operation, strålbehandling, stamcellstransplantation och höga doser A-vitamin. Risken för återfall med högrisk neuroblastom är dessvärre stor, cirka 40 till 50 procent av patienterna överlever fem år.

Ruth Palmer är specialiserad på proteinet ALK (anaplastisk lymfomkinas) som kan påskynda tillväxt i cancerceller, bland annat hos neuroblastom. Hennes forskning går ut på att finna ett sätt att hämma ALK och därmed en mer effektiv behandlingsform för cancerformen. Dagens behandling är ofta tuff för barnen men genom att hämma ALK kan behandlingen bli både mer effektiv och skonsam jämfört med cytostatika.

Blandande känslor vardag

Ruth Palmer är förvisso själv mamma men det krävs knappast egna barn för att känna med de familjer vars barn drabbas av en så dödlig sjukdom som neuroblastom. Går det ens att värja sig? Nej det går såklart inte, svarar hon. Årets Cancergala, då hon fick ta emot utmärkelsen, var en omvälvande upplevelse med många tunga känslor men också en stor portion hoppfullhet. Så är det även i vardagen.

– I mitt jobb träffar jag aldrig patienter, och jag har stor respekt för sjukvårdspersonal som gör ett fantastiskt jobb. Med det sagt, finns allvaret ständigt närvarande; i vår forskning följer vi flera patientfall på nära håll och ibland är det känslosamt tungt, säger hon och lägger till:

– Att det just är barncancer vi forskar kring tror jag gör att vi jobbar lite hårdare och lite mer målmedvetet eftersom vi vet hur mycket det kan betyda, inte minst för föräldrarna. 

Det finns flera utmaningen med neuroblastom. Idag finns få fall att forska på, och det är mer komplicerat med barn som inte kan kommunicera på samma sätt som vuxna. Ruth Palmer och hennes forskarteam har ändå nått stora framgångar hittills med en rad viktiga upptäckter som ändå kan ge hopp för framtiden.

– Årets Cancerforskare är därför inte bara mitt pris, säger hon. Utmärkelsen hedrar alla mina nuvarande och före detta kollegor och samarbetspartners.

Ruth Palmer
Ruth Palmer när hon håller sitt tal efter att ha mottagit pris för Årets Cancerforskare. Foto: TV4

Teamwork ger framgång

Hon betonar hur viktigt ”teamwork” är för forskare och för framgångsrika forskningsprojekt. De är många som sliter och jobbar hårt under många år, ofta i bakgrunden och långt ifrån rampljuset, med vetskapen om att ett genombrott kan dröja lång tid, om det ens kommer.

– En forskare klarar sig aldrig ensam; att jag nu blivit utsedd till Årets Cancerforskare är ett resultat av alla de jag jobbat tillsammans med under alla år. Därför delar jag utmärkelsen med dem. 

Och det gäller att fira både små och stora segrar, även andras. För exakt hur framtiden ser ut inom behandling av neuroblastom går det inte sia om, och Ruth Palmer vill inte ens försöka. Det är hela tiden småsteg de tar i sin forskning och hon värdesätter noggrannhet, hög säkerhet och kontrollerad forskning vilket är lika viktigt som revolutionerande och snabba upptäckter. Det ska krävas mycket bevis för att byta ut en behandlingsform mot en annan. Det enda hon vet är att alla forskningsresultat – bra som dåliga – leder till utveckling och förbättrade möjligheter att behandla cancer

– I framtiden tror jag dock på en fortsatt kombination av olika behandlingsformer för neuroblastom, och vi ser ju en rad framsteg inom precisionsmedicin och immunoterapi, säger Ruth Palmer som avslutar med att svara på frågan hur hon nu ska toppa utmärkelsen Årets Cancerforskare. Svaret är ändå självklart.

– Genom att bidra till att förbättra behandlingen av neuroblastom. Det är det vi jobbar för varje dag.

Nästa artikel