Start » Forskning » Individanpassad cancerbehandling kan komma till verklighet
Sponsrad

Syftet med individanpassad behandling, precisionsmedicin, inom cancervården är att välja den effektivaste behandling för varje enskild patient för att öka chanserna för överlevnad och minska biverkningarna.

Analyserar tumörens genomiska status

Precisionsmedicin har blivit synonymt med mokelylär, eller genetisk, karakterisering av patientens tumör som grund för val av behandling, så kallad genomisk precisionsmedicin eller Genomic Precision Medicine. Utgångspunkten är att analysera tumörens genomiska status för att hitta cancerrelaterade mutationer (genförändringar) som kan attackeras med läkemedel och därmed döda cancercellerna. Kunskapen inom cancerframkallande mutationer och hur processen från mutation till cancer utvecklas är däremot ofullständig.

Trots en massiv forskning och stora finansiella bidrag från båda publika- och privata källor, har genomisk precisionsmedicin efter 20 år enbart bidragit till effektiv cancerbehandling för ett fåtal patienter.

ESMO, European Society for Medical Oncology, publicerade 2019 resultat från elva kliniska studier som omfattar mer än 13 000 patienter. Studien visar att enbart 0,8-3% av cancerpatienterna responderade på läkemedel som valdes ut baserad på en genetisk analys.

Går mot att används funktionell precisionsmedicin

Funktionell precisionsmedicin kom till som en insikt av begränsningarna i genomisk precisionsmedicin. Det ligger en enormt stor potential i att exponera patientens tumör-
celler direkt med det läkemedel som skulle kunna användas till att behandla patienten. Detta för att identifiera den bästa tänkbara match mellan tumör och läkemedel. Framstående cancerkliniker går nu mot att använda funktionell precisionsmedicin.

Precisionsmedicin kommer enbart bli möjlig om funktionell karakterisering av tumören görs parallellt med den genetiska karakteriseringen.

2cureX har sedan 2006 varit pionjärer inom området funktionell precisionsmedicin

Bolagets teknologi, IndiTreat®, är ett cutting edge test för att skapa och analysera vävnadskulturer, och erbjuder en prakatisk lösning för att på bästa sätt matcha cancerpatient och behandling. Metoden kommer därför att accelerera den dag funktionell analys är en rutinmetod vid val av behandling för cancerpatienter. I kliniska studier har IndiTreat® testet visat sin förmåga att förbättra behandlingsresultatet för patienter med tjocktarmscancer. IndiTreat® erbjuds idag till europeiska sjukhus samtidigt som studier med metoden pågår inom tjocktarmscancer, ändtarmscancer, äggstockscancer och bukspottskörtelcancer.

Mer utförlig information om IndiTreat® testet finns här.

Nästa artikel