Start » Forskning » Perituskliniken- Södra Sveriges första privata cancerklinik
Forskning

Perituskliniken- Södra Sveriges första privata cancerklinik

Foto: Perituskliniken
I samarbete med: Perituskliniken
Foto: Perituskliniken
I samarbete med: Perituskliniken

Perituskliniken fokuserar på diagnos och kirurgisk behandling av cancersjukdomar, i första hand prostatacancer. Genom att samla allt under ett tak möjliggörs korta beslutsvägar, vilket i sin tur minimerar väntetiderna för patienterna.

– Många prostatacancerpatienter är frustrerade över de långa väntetiderna. Det kan ta flera månader från det att man tar ett första PSA-prov tills patienten fått sin eventuella cancerdiagnos och så småningom kan påbörja behandling. Vi på Perituskliniken vill visa att man kan korta såväl ledtider som väntetider rejält, säger Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i onkologisk urologi, tidigare generalsekreterare för Europeisk urologi och initiativtagare till Perituskliniken.

Per-Anders Abrahamsson

Professor emeritus i onkologisk urologi

Foto: André de Loisted

Korta ledtider mellan diagnos och behandling

Efter fyrtio år i den offentliga sjukvården valde han att förverkliga sin dröm om att starta en privat cancerklinik, något som hittills saknats i södra Sverige. Peritusklinikens tekniskt avancerade utrustning möjliggör att tiden mellan diagnos och behandling kortas, vilket minskar risker, oro, lidande och kostnader. Ambitionen är att i framtiden kunna erbjuda såväl cytostatikabehandling som immunterapi och strålterapi. I den offentliga sjukvården kan det ta flera veckor att analysera provresultat och utreda om en patient har prostatacancer eller ej. Peritusklinikens målsättning är att kunna erbjuda provsvar inom 72 timmar.

Långa väntetider och ledtider är ett stort problem för cancerpatienter. Ambitionen att korta väntetiderna och att erbjuda ett alternativ för patienter som drabbats av någon av de två vanligast förekommande cancerformerna är en stark drivkraft bakom grundandet av Perituskliniken.

Tanken är att kliniken ska kunna ta emot tre kategorier av patienter: patienter som har råd att betala själva för snabb behandling, patienter med privata sjukvårdsförsäkringar och patienter som den offentliga vården inte klarar av inom ramen för vårdgarantin.

– En viktig del av vår verksamhet är att erbjuda kompetensutveckling och fortbilda vårdpersonal. Jag betraktar samverkan med den offentliga vården som ett måste för att vi tillsammans ska kunna korta vårdköerna och erbjuda rätt behandling i tid.

Vi kommer även att ha utrymme för kliniska prövningar i samverkan med de över hundra företag inom life science som etablerat sig här på Medicon Village, säger Per-Anders Abrahamsson.

Nästa artikel