Start » Forskning » Precisionsmedicin ger effektivare cancerbehandling
Forskning

Precisionsmedicin ger effektivare cancerbehandling

Foto: Unsplash
I samarbete med: Bayer
Foto: Unsplash
I samarbete med: Bayer

Precisionsmedicin möjliggör ett nytt tillvägagångssätt för diagnos och sjukdomsbehandling med individanpassad utredning och målriktad behandling av sjukdomen. De framsteg som görs inom området skapar helt nya förutsättningar för hälso- och sjukvården.

Kunskapen inom bred gensekvensering och diagnostik har exploderat de senaste åren, vilket öppnar upp nya möjligheter för att skräddarsy och individanpassa innovativa målriktade behandlingar efter patientens behov, konstaterar Jens Ceder, doktor i medicinsk vetenskap och tf Medical Advisor i onkologi på Bayer Scandinavia.

jens ceder bayer

Jens Ceder

Doktor i medicinsk vetenskap och tf Medical Advisor i onkologi, Bayer

Foto: Bayer Scandinavia

– Vi ser nu ett paradigmskifte inom cancervården, och vi har en vision om att genom att införa precisionsdiagnostik brett inom sjukvården kombinerat med uppföljande målriktade och individanpassade terapier, kunna införa precisionsonkologi brett över skilda tumörformer, och på ett jämlikt sätt över hela landet, säger Jens. Efter årtionden av forskning förstår nu forskare bättre hur genetiska förändringar får cancern att växa och sprida sig. Vi har också lärt oss att de förändringar som sker i en gen kan driva tumörutvecklingen i flera cancertyper, oavsett organursprung. Precisionsonkologi innebär att utifrån vilken behandlingsbar genetisk förändring som påvisas i patientens tumör kan olika målriktade läkemedel och terapier anpassas till patienten.

Behovet av bred gensekvensering

Från att tidigare bara kunna analysera enstaka gener har ny teknik, sk helgenomssekvensering och ‘next generation sequencing’ (NGS) börjat implementeras i sjukvården. Man behöver ha helgenomssekvensering eller en bred NGS-genpanel för att hitta många av de relevanta mutationer som kan kopplas till målriktade cancerbehandlingar, säger Jens. För att lyckas i detta arbete är det nödvändigt att samarbeta över regionerna i nationellt uppskalningsbara projekt. Tack vare Barncancerfonden införs nu helgenomstestning för barn, medan Genomic Medicine Sweden (GMS) arbetar med att införa NGS-genpaneler för vuxna med breda genanalyser.

Krafttag för vidareutveckling 

– Vi står inför en explosion av kunskap och data i och med ny gensekvenseringsteknologi och utvecklingen av målriktade terapier. Det kräver en långsiktig vision från makthavare och inblandade parter för att säkerställa så att det blir en jämlik behandlingsvård i Sverige, säger Jens. Idag får patientnära forskning och innovation för litet utrymme i hälso- och sjukvården. Det är därför glädjande att regeringen nu efter drygt två års arbete presenterat en nationell life science-strategi, där större fokus skall ligga på precisionsmedicin. Tillsammans med sjukvården, akademin och näringslivet ger detta stora möjligheter för Sverige att utveckla morgondagens individanpassade diagnostik och behandling för en hållbar sjukvård, och samtidigt leda till att svensk forskning fortsatt ska vara världsledande

Förbättrad livskvalitet

Genom att man individanpassar läkemedel för patienten kan man också ge behandling mer effektivt, både för patienten och för samhället, med färre och kortare sjukhusvistelser.

Bättre diagnosverktyg och målriktade läkemedel gör att fler fall kan upptäckas tidigare, vilket kan innebära att fler blir botade eller lever längre, med mindre rehabilitering och förbättrad livskvalitet som följd.


PP-VIT-SE-0034-1
September 2020

Nästa artikel