Start » Cancer » Privata bidrag behövs för fortsatt forskning
Cancer

Privata bidrag behövs för fortsatt forskning

Den stora ökningen av cancer- och allergisjukdomar hänger framförallt samman med miljö och livsstil. Därför behövs det fortsatt och fördjupad forskning inom området.Den stora ökningen av cancer- och allergisjukdomar hänger framförallt samman med miljö och livsstil. Därför behövs det fortsatt och fördjupad forskning inom området. 

Sedan Cancer- och Allergifonden grundades 1994 har man delat ut en kvarts miljard kronor. Fem sjättedelar ges till förebyggande och miljörelaterad cancer- och allergiforskning och resten går primärt till cancersjuka och allergiker som är i behov av ekonomiskt stöd för kostnader relaterade till bland annat hälso- och rehabiliteringshem samt alternativa mediciner. Organisationen är ideell och arbetar utan vinstintressen.

Majoriteten av folksjukdomarna

– Fram till Cancer- och Allergifonden startades fanns ingen stiftelse för miljörelaterad cancer. Cancer- och allergisjukdomar hör till de största folksjukdomarna i Sverige som dessutom ökar starkt, säger Mikael Björnstedt, professor vid Karolinska Institutet, som leder ett forskningsprojekt runt selenföreningars roll för miljörelaterad cancer och resistent tumörsjukdom.

”Privata medel är kritiska för forskningen”

Mikael Björnstedt förklarar att staten knappt lägger några pengar på cancerforskningen varför privata medel är kritiska för forskningen.

– Forskningen skulle stå still utan stiftelser. Alla stiftelser behövs och har sin mission.

Immunförsvaret är kopplingen mellan allergi och cancer

En gemensam nämnare mellan cancer och allergi är immunförsvaret. Vid allergi blir immunförsvaret överkänsligt för något visst ämne och immunförsvarets celler överreagerar på ämnet. Detta orsakar en inflammation och allergiska symptom.

När det gäller cancer reagerar ofta immunförsvaret inte tillräckligt starkt.

– Förutom immunförsvaret påverkar vår närmiljö våra kroppars självförsvarssystem.

Forskning visar på positiv effekt av selen

Selen är ett livsnödvändigt spårämne som man blir sjuk eller rentav dör om man har för lite av och som kan vara mycket giftigt vid höga halter. Redan för mer än 100 år sedan såg man att Selen hade en effekt på cancerceller. Men det är inte förrän nu man genomför systematiska kliniska studier med selen.

”Selen är så gott som biverkningsfritt.”

– Tumörceller är mycket känsligare för selen än friska celler och i laboratorieförsök har selen visat sig effektivare som målsökande cancercelldödare än alla jämförbara standardpreparat. Dessutom är Selen är så gott som biverkningsfritt.

Privata bidrag gör att forskningen kan fortgå

Förutom selenforskningsprojektet och andra cancer- och allergiforskningsprojekt som stiftelsen är med och finansierar så stödjer man också patientnära forskning som fokuserar på mer effektiv behandling av cancer.

– För att forskningen ska kunna fortsätta att bedrivas och för att underlätta de drabbades vardag är vi beroende av privata bidrag till stiftelsen, avslutar Mikael Björnstedt.


Quiz – Hur mycket vet du egentligen om allergi?

Var i kroppen sitter 75 procent av vårt immunförsvar?

1. Mage & tarm

X. Huden

2. Lungorna

Selen är en viktig antioxidant – vilken av följande nötter innehåller höga halter av Selen?

1. Mandel

X. Jordnöt

2. Paranöt

Vilken är den mest vanliga allergin i Sverige?

1. Pollen & Pälsdjur

X. Parfym & dofter

2. Kvalster & mögel


Rätt svar:

Nästa artikel