Start » Forskning » Sammanslagningen av Bristol Myers Squibb och Celgene ökar möjligheterna att utveckla innovativa cancerbehandlingar
Forskning

Sammanslagningen av Bristol Myers Squibb och Celgene ökar möjligheterna att utveckla innovativa cancerbehandlingar

Foto: Unsplash
I samarbete med: Bristol Myers Squibb
Foto: Unsplash
I samarbete med: Bristol Myers Squibb

I november 2019 genomfördes en sammanslagning mellan läkemedelsbolagen Bristol Myers Squibb (BMS) och Celgene. Med uppköpet av Celgene stärker BMS sitt erbjudande inom bland annat onkologi.

Bristol Myers Squibb, BMS, är ett globalt biofarmaceutiskt bolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra sjukdomar. BMS godkända produkter täcker områden som onkologi, hematologi, immunologi och hjärt-kärlsjukdomar. Celgene var innan sammanslagningen en världsledande aktör inom läkemedelsutveckling för behandling av bland annat blodcancersjukdomar, solida cancertumörer samt inflammatoriska och immunologiska sjukdomar.

Cancerläkemedel viktigt fokusområde

− Vi har en tydlig vision, att genom vetenskap förbättra livet för patienter med allvarliga sjukdomar. Vi strävar hela tiden efter att upptäcka, utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som skall komma patienter och vården till godo. Genom att slå samman kunskaperna och erfarenheterna från de båda företagen kommer vi att kunna bli ännu bättre på detta, säger Anna Åleskog, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige.

Anna Åleskog

Anna Åleskog

Medical Director, Bristol Myers Squibb Sverige

Foto: Joanna Gustafsson Pelirocha

− Cancerläkemedel har av tradition varit ett av de viktigaste fokusområdena för såväl Celgene som BMS. Båda har tidigare investerat stort i forskning globalt och det kommer vi att fortsätta att göra. Tillsammans har vi en av industrins bredaste pipelines.

Genom att vi har många läkemedelskandidater med olika verkningsmekanismer inom vår egen pipeline kan vi studera många rationella kombinationer av läkemedel för att försöka hitta effektiva synergier, säger Anna Åleskog.

Hälso-och sjukvårdens självklara partner

På BMS vill vi inte bara arbeta som ett traditionellt läkemedelsbolag, vi vill även vara en självklar partner till hälso- och sjukvården. Anna Åleskog betraktar samarbetet mellan akademin, sjukvården och industrin som oerhört viktigt för att driva vetenskapen framåt.

Mer information här.

− Vi och hälso- och sjukvården har ett gemensamt intresse att utveckla innovativa behandlingar som kommer cancerpatienterna till godo så fort som möjligt. Det finns många viktiga områden där vi samarbetar för att uppnå detta, ett sådant exempel är alla de kliniska studier som vi bedriver i Sverige. Andra viktiga samarbetsområden är utbildning om läkemedel och uppföljning av användandet av nya läkemedel.

Bättre uppföljning av behandlingar är en viktig fråga som vi behöver lösa tillsammans för att Sverige ska bibehålla sin styrka som life science nation, säger Anna Åleskog


ONCSE2007741-01

Nästa artikel