Start » Forskning » Science fiction i verkligheten
Kampen 2019

Science fiction i verkligheten

Immunterapi är en ny lovande typ av cancerbehandlingar. CAR-T är en av dessa där en av immunförsvarets celler omprogrammeras till målstyrande robotar som dödar tumörcellerna.

– De nya behandlingarna ger verkligen mycket hopp. Behandlingarna använder en ny teknik som tidigare var helt otänkbar, lite som science-fiction som faktiskt fungerar, konstaterar professor Gunilla Enblad, professor vid Akademiska sjukhuset.

Gunilla Enblad, professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi; Forskargrupp Gunilla Enblad
Uppsala Universitet

CAR-T behandlingen är en immunterapi, där patientens eget immunförsvar används, och den testas idag med lovande resultat på patienter med blodcancer.

– Behandlingen innebär att ett antal av de immunceller som har till uppgift att döda andra celler, T-cellerna, tas ur patientens blod och omprogrammeras i ett laboratorium till att känna igen just den typ av cancertyp som patienten lider av. I labbet förökas de omprogrammerade T-cellerna innan de återförs till patientens blod där de utför sin uppgift.

Använder virus för att tränga in i cellerna

Själva omprogrammeringen sker genom att den gen som ska förändra T-cellsreceptorn till att känna igen cancertypen förs in i cellerna med en virusvektor.

– Man använder ett neutraliserat virus då just virus har en bra förmåga att ta sig in i celler.

Forskningen har främst skett i USA men sedan 2014 utförs studier även vid Akademiska sjukhuset, ett av få sjukhus i Europa med den typen av forskning.

Hittills har vi sett mycket goda resultat

– Vår första studie fick relativt goda resultat, men där återkom sjukdomen hos de som blivit av med den. I vår nya studie kombinerar vi CAR-T med ett cytostatika-läkemedel som förstärker effekten. Hittills har vi sett mycket goda resultat, men det är ännu för tidigt att säga något definitivt.

CAR-T behandlingen dock hjälper inte alla patienter och man vet inte varför. Den frågeställningen har därför också blivit en del av forskningen på Akademiska sjukhuset.

Enklare behandling

En stor fördel med CAR-T behandlingen är att den är betydligt enklare för patienten, en engångsbehandling ersätter strålning och långvarig cellgiftsbehandling.

– Men då vi nu kompletterar med en cellgiftbehandling blir den något mer komplex. Det kan även förekomma vissa biverkningar, men de är hanterbara.

Det finns idag godkända kommersiella produkter baserade på CAR-T för unga patienter med lymfom och akut lymfatisk leukemi och fler produkter är på väg att bli godkända.

Nästa artikel