Start » Forskning » Sverige är ett viktigt säte för läkemedelsutveckling
Sponsrad

De senaste årens forskningsframsteg inom immunterapi har revolutionerat cancervården och tusentals cancerpatienter har fått nya behandlingsmöjligheter.

Det uppmärksammades bland annat med förra årets Nobelpris i medicin. Bristol-Myers Squibb ligger i frontlinjen inom utvecklingen av nya behandlingar på området.

Mycket kvar att upptäcka

Immunterapi, som aktiverar kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer, utgör numera en av de fyra grundpelarna inom cancerbehandling, utöver strålning, kirurgi och cellgifter, och fortsätter att visa förlängd överlevnad vid flera olika cancerformer.

Trots att immunonkologi räknas som ett paradigmskifte inom cancervården finns det mycket kvar att upptäcka och förbättra. Ett av de bolag som satsar stora resurser på att utveckla området och förbättra behandlingen vid cancer är biopharma-företaget Bristol-Myers Squibb, BMS.

– Cancerläkemedel är ett av våra fokusområden och där vi också investerar mest forskningsresurser. Det handlar dels om nya läkemedel men också hur vi på bästa sätt kan kombinera olika typer av behandlingar för att patienter ska kunna erbjudas en individanpassad, effektiv och skonsam cancerbehandling, berättar Ulrika Brunell-Abrahamsson, medicinsk rådgivare inom onkologi.

Samverkan, samarbete, partnerskap

BMS såg tidigt potentialen hos immunterapi vid behandling av cancer och introducerade det första immunonkologiska läkemedlet redan 2011. Idag bedriver bolaget ett hundratal kliniska studier i sitt forskningsprogram, och 20 av dem, majoriteten inom onkologi, pågår vid svenska kliniker.

– Sverige som forskningsland är internationellt erkänt och ett viktigt säte för läkemedelsutveckling, särskilt i tidig fas. Infrastrukturen i form av data och välutbildad personal finns här, men också ett gott samarbete mellan hälso- och sjukvård, läkemedelsbolag och myndigheter, säger Eva Löfkvist, chef för avdelningen för kliniska prövningar.

Genom att utnyttja varandras kompetenser kan vi bli både bättre och mer effektiva

Samverkan, samarbete och partnerskap är en viktig del i bolagsstrategin. Förutom att en del av forskningen bedrivs tillsammans med andra aktörer samarbetar Bristol-Myers Squibb också med entreprenörer, vårdpersonal och andra specialister för att öka innovationstakten inom cancervården.

– Samarbete krävs från alla håll och aktörer inom vårdkedjan. Genom att utnyttja varandras kompetenser kan vi bli både bättre och mer effektiva i vårt mål mot en bättre cancervård, säger Annica Holmberg, nordisk kommunikationschef.   

Patienten i fokus

I slutet av 2016 anordnades ett så kallat ”innovation race” där läkare, sjukvårdspersonal, specialister, programmerare, tekniker och patienter från bland annat Akademiska Sjukhuset, BMS, AbbVie och Microsoft deltog. Målet var att utveckla nya och förbättrade metoder för tidig diagnos och bättre behandling av cancer. Nu pågår ett antal ”future sessions” där BMS tillsammans med War on Cancer samlar olika aktörer för att identifiera aktuella utmaningar och hitta lösningar som leder till en bättre framtid för dem som drabbas av cancer.

Möjligt att förkorta processen från utveckling till färdigt läkemedel

Fokus för allt vi gör är ju patienten. Vi har alla ett gemensamt intresse i att så fort som möjligt introducera nya effektiva behandlingsmetoder och utveckla innovativa lösningar som ger bättre livskvalitet för svårt sjuka patienter, fortsätter Annica Holmberg.

Så fort som möjligt, ja. De flesta vet att läkemedelsforskning inte är en snabb process; det tar många år innan en ny behandling når patienten. Genom samverkan mellan olika parter, men också genom att designa effektiva kliniska prövningsmodeller är det möjligt att förkorta processen från utveckling till färdigt läkemedel.

– Vi har en viktig roll att spela genom att informera och utbilda vårdpersonal i de nya behandlingsmetoder som finns tillgängliga. Som läkare och sjuksköterska ska man känna sig trygg med den behandling man ger, och kunna förmedla det vidare till patienten, säger Ulrika.

Gör det enklare för patienter

Som patient ska man kunna hitta information om olika behandlingsalternativ men också om pågående och planerade kliniska studier, för vidare diskussion med sin behandlande läkare. Bristol-Myers Squibb har därför tagit fram en ny websida, ”BMS Study Connect”, som syftar till att göra det enklare för patienter, anhöriga och vårdpersonal, som vill veta mer om kliniska studier och vilka som pågår i Sverige.

Vi som bedriver forskning och läkemedelsutveckling har både ett ansvar, kunskap och möjlighet att svara på de frågor som uppstår. Det är viktigt att patienter, anhöriga och vårdpersonal får den information de behöver för att kunna ta välgrundade beslut och känna trygghet. Vi strävar också efter att ha en bra dialog med patientorganisationer och patienter; det är ju de som lever med de sjukdomar som vi arbetar för att kunna behandla, avslutar Eva Löfkvist.

Nästa artikel