Start » Cancer » Cancervård i framtiden enligt experterna
Cancer

Cancervård i framtiden enligt experterna

Göran Hägglund, senior rådgivare, ställer branschens ledande experter mot väggen. Läs vad experterna tycker om framtidens cancervård utifrån frågeställningen nedan:

  1. Det knyts stora förhoppningar till att digitalisering och Artificiell intelligens (AI) ska bidra till en bättre vård. På vilket sätt kan digitaliseringen bidra till en bättre cancervård?
  2. Många bedömare anser att Sverige tappar mark i förhållande till omvärlden när det gäller medicinsk forskning. Hur kan vi skapa förutsättningar för att ännu mer framgångsrik cancerforskning ska bedrivas i Sverige?

avatar


Per Sandström

Medicinsk chef på Bayer Skandinavien

1. Det knyts stora förhoppningar till att digitalisering och Artificiell intelligens (AI) ska bidra till en bättre vård. På vilket sätt kan digitaliseringen bidra till en bättre cancervård?

Det är en revolution som ger cancervården stora möjligheter. AI kan bli ett beslutsstöd för läkare och öka möjligheterna att identifiera biomarkers för att kunna välja rätt precisionsmediciner för bästa effekt.

Digitaliseringen innebär även bättre resursutnyttjande, ökad tillgänglighet, minskat dubbelarbete och ökad produktivitet. Det minskar behoven av sjukhusbesök. Patienten själv förmedlar informationen. Rätt använt kan det även minska risken för fel, exempelvis vid sällsynta cancersjukdomar.

2. Många bedömare anser att Sverige tappar mark i förhållande till omvärlden när det gäller medicinsk forskning. Hur kan vi skapa förutsättningar för att ännu mer framgångsrik cancerforskning ska bedrivas i Sverige?

En avgörande faktor är att skapa incitament för klinikerna att bedriva forskning och kliniska prövningar i högre utsträckning. Idag uppfattar vissa detta som ett extra arbete. Men utan forskning stannar utvecklingen. De kliniker som utför prövningar systematiskt bör uppmuntras och få morötter.

En annan viktig faktor är vården och läkemedelsbranschen fortsätter samarbeta. Tidigare har det funnits en slags beröringsskräck. Utvecklingen av nya behandlingsmetoder kräver att vi jobbar ihop.

L.SE.MKT.06.2018.3427 Juni 2018

Foto: Bayer


avatar


Markus Finzsch

Medicinsk chef på Merck

1. Det knyts stora förhoppningar till att digitalisering och Artificiell intelligens (AI) ska bidra till en bättre vård. På vilket sätt kan digitaliseringen bidra till en bättre cancervård?

Ökad kunskap leder till att patienten kan driva viktiga frågor. Ett exempel på detta är det svenska patient/entrepenörsdrivna företaget #waroncancer, som syftar till att vara en digital mötesplats för att berätta sin historia och stödja varandra.Det finns andra lovvärda initiativ exempelvis digital vårdplan vilket har funnits som pilotprojekt sedan 2017. Andra viktiga ting är utveckling av olika appar, vilka kan hjälpa patienten både till ökad förståelse för sin sjukdom, men också ett stöd för complience, etc.

Utvecklingspotentialen är enorm och vi är bara i dess linda.

2. Många bedömare anser att Sverige tappar mark i förhållande till omvärlden när det gäller medicinsk forskning. Hur kan vi skapa förutsättningar för att ännu mer framgångsrik cancerforskning ska bedrivas i Sverige?

Sverige ses fortfarande som en stark klinisk forskningsnation, även om vi har förlorat mycket de senaste åren. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter att investera monetärt i klinisk forskning i kombination med akademisk forskning. Samarbete mellan näringsliv och universitet/högskolor är både intressant och nödvändigt.

Vi vill väl fortsätta vara en nation som kan attrahera internationell forskningsexpertis likväl som att producera högkvalitativ forskning ur en internationellt perspektiv.

Vidare  måste vi utveckla bra villkor för forskningen i Sverige så att vi kan attrahera i internationella företag att investera i forskarsverige.

Foto: Photema


avatar

Kristina Sandström

Medicinsk chef på Janssen

1. Det knyts stora förhoppningar till att digitalisering och Artificiell intelligens (AI) ska bidra till en bättre vård. På vilket sätt kan digitaliseringen bidra till en bättre cancervård?

Skapandet av en nationell datahantering kan koppla ihop sjukhusens olika datasystem är tekniskt sett fullt möjlig och har varit så länge. I Danmark har man till exempel redan tagit steg mot en gemensam databas. Artificiell intelligens (AI) inom vården kommer inom kort att kunna förbättra möjligheterna att ställa rätt diagnos samt ge effektivare beslutsstöd inom vården. Med all den medicinska kunskap vi har idag är det i stort sett omöjligt för en läkare att hålla reda på alla olika tillstånd och diagnoser som kan förekomma. Att ta fram beslutsstöd som via AI kan hjälpa till att känna igen de olika variationerna och komma med förslag på lämpliga åtgärder och behandling skulle vara till stor hjälp. Detta kan leda till att olika cancerdiagnoser fastställs tidigare, speciellt i de svårupptäckta fallen där symtomen är otydliga eller liknar andra mindre farliga tillstånd.

2. Många bedömare anser att Sverige tappar mark i förhållande till omvärlden när det gäller medicinsk forskning. Hur kan vi skapa förutsättningar för att ännu mer framgångsrik cancerforskning ska bedrivas i Sverige?

Många politiker talar idag om vikten av Life science och medicinsk forskning. Det är dock viktigt att komma ihåg att vården styrs av ett enda uppdrag – nämligen att producera vård. Det betyder att det i praktiken inte finns utrymme att bedriva eller delta i forskningsverksamhet. I Danmark och Finland har regeringarna satsat hårt på att tillgängliggöra forskningstillfällen i landet. I Danmark genom att till exempel satsa på en nationell gemensam databas samt bygga upp forskningskliniker för tidig läkemedelsforskning. I Finland har man kopplat ihop nationella populationsregister med biobanker för att kunna bedriva världsledande forskning inom genteknik och individbaserad läkemedelsbehandling (individualiserad medicin). Här har Sverige en del att lära för att skapa en framgångsrik cancerforskning.

Foto: Nicklas Höglund


Nästa artikel