Start » Nyheter » Cancerdiagnostik genom ett enkelt blodprov – nu är det verklighet!
Nyheter

Cancerdiagnostik genom ett enkelt blodprov – nu är det verklighet!

Foto: GettyImages
I samarbete med: Roche Foundation Medicine
Foto: GettyImages
I samarbete med: Roche Foundation Medicine

I dagarna lanseras FoundationOne® Liquid CDx – ett välkontrollerat och kvalitetssäkrat blodprov för dig som cancerpatient med avancerad sjukdom. Metoden kan spara tid och möjliggöra skräddarsydd behandling.

FoundationOne® Liquid CDx, är ett blodprov som kan utföras i hemmet eller på klinik och som sedan skickas till ett labb för analys. Det är ett så kallat Liquid Biopsy och metoden identifierar cirkulerande tumörDNA i blodet vilket gör att man kan utföra samma genetiska analys som vid vävnadsprov.

Jan Hoffman

FMI-Partner på Roche och produktansvarig för Foundation Medicines tjänster i Sverige

Foto: Roche

– Som patient kan man vinna tid och läkaren kan få ytterligare en möjlighet att utforma en individuell behandlingsstrategi. Det finns många fall där vävnadsbiopsier inte är lämpliga att utföra. Låga blodvärden med nedsatt immunförsvar kan göra ingreppet riskfyllt, eller så kan det helt enkelt vara svårt att hitta tumören. Därför är ett blodprov ett bra sätt att komma runt detta”, säger Jan Hoffmann.

Redan 10 dagar efter att provet nått labbet får läkaren beslutsstödet

När analysen är klar skickas resultatet till behandlande läkare i form av ett omfattande beslutsunderlag – ett beslutsstöd, med information om patientens genetiska profil samt med förslag på målriktade behandlingar, immunterapi och relevanta kliniska studier. Patientens profil körs mot en databas på över 450 000 tidigare prover och på så sätt blir metoden förbättrad ju fler patienter som analyseras. Metoden, som är godkänt av läkemedelsverket i USA (FDA) och som också är CE-godkänt, är det första testet av sitt slag som nu finns tillgängligt för kliniskt bruk i Sverige.

– Genom FoundationOneLiquid CDx får läkaren genetisk information som potentiellt hjälper dem att ta välgrundade beslut och därmed ge vägledning i sin behandlingsstrategi. Du kan därmed känna dig trygg med att man har gått tillväga på bästa sätt när man utför tumör-diagnostiken, fortsätter Jan Hoffmann.

Jämlik diagnostik över hela landet

Fördelen med FoundationOne® Liquid CDx är att läkare var som helst i landet kan beställa det, för det är samma test för en patient i Ystad som för en patient i Kiruna. Detta gör att det blir en jämlik diagnostik”.

Bred genomisk sekvensering av DNA är utvärderat av tandvårds – och läkemedelsförmånsverket (TLV) med slutsatsen att denna analysmetod är patienter till gagn nu och i framtiden. Bred genomisk profilering med den senaste NGS- tekniken finns också beskriven i vårdprogrammen för bröstcancer och lungcancer.


M-SE-00000432

Nästa artikel