Start » Nyheter » Immunoterapi ger nytt hopp för behandling av urinblåsecancer
Sponsrad

Varje år drabbas nära 2800 svenskar av urinblåsecancer, nära 80 procent av dem är män. Sjukdomen debuterar senare i livet, ofta från 65-årsåldern och uppåt.

– Det vanligaste och första symptomet på urinblåsecancer är blod i urinen; tack vare det Standardiserade vårdförloppet (SVF) som infördes 2015 för urinblåsecancer utreds alla över 50 år som sökt för just det. Det har gjort att allt fler diagnoser sker i ett tidigare stadie och minskad risk för fördröjningar av utredningen, berättar Amir Sherif, läkare och urolog på Norrlands Universitetssjukhus och forskare på Umeå Universitet.

Resurskrävande med många återfall

Urinblåsecancer blir med 2800 fall årligen i Sverige, en av de vanligaste cancersjukdomarna, men är kanske framförallt en av de mest resurskrävande. 2800 blåscancerpatienter motsvarar ungefär 10 000 prostatacancerpatienter vad gäller vård- och behandlingsresurser, säger Amir Sherif.

– I de flesta fall växer tumören ytligt på urinblåsans slemhinna och kan då hyvlas bort, genom så kallad TURB-operation. Själva operationen är i sammanhanget oftast enkel men risken att tumörerna återkommer och kräver upprepade behandlingar är betydande. Ungefär 31-78 procent får återfall inom fem år från diagnos.

Med tiden finns en risk att en del av de ytliga tumörerna blir mer aggressiva och vid en tredjedel av fallen har cancern antingen startat som eller utvecklats till att bli muskelinvasiv. För ungefär en lika stor andel patienter sprider sig sjukdomen vidare i kroppen. Ofta blir behandlingen en kombination av cytostatika och operation med borttagande av hela urinblåsan. Några procent får endast strålbehandling om de inte klarar operation. För en andel av patientgruppen med djup icke-ytlig tumör, så går dock inte cancern att bota, bara bromsa.

– Trots utvecklingen inom både diagnostik och behandling ser vi inte några stora förändringar sett till överlevnad jämfört med 40 år sedan. Personer med ytlig blåscancer har en 5-årsöverlevnad på 80 procent, men behovet av regelbunden kontroll och uppföljning är stor. 10-årsöverlevnaden ligger på 65 – 70 procent för både män och kvinnor, säger han.

Amir Sherif

Läkare och urolog, Norrlands Universitetssjukhus och forskare, Umeå Universitet.

Foto: Privat

Framtiden i vårt immunförsvar

Tack vare stora framsteg inom immunterapi under de senaste åren kan Amir Sherif och många vårdkollegor med honom se potential att faktiskt förbättra statistiken. Syftet med immunterapi är att ytterligare stärka immunförsvaret för att förutom den dagliga kampen mot olika infektioner även ska kunna bekämpa tumörceller. En av de största framgångarna inom cancerforskningen ses just nu inom så kallade checkpointblockerare som blockerar immunförsvarets ”bromspedaler” och därmed triggar igång försvaret. Redan idag finns godkända läkemedel som använts med goda resultat i vissa undergrupper, och det pågår också forskning på läkemedelskandidater som i kombination med checkpoint-behandling kan förstärka immunsvaret mot cancer ytterligare. Svenska ISR AB står bakom en av kandidaterna som testats i djurmodell och nu förbereds för klinisk studie.

– Fördelen med immunoterapi är att den i större grad fokuserar på de sjuka cellerna, inte resten av kroppens friska celler, vilket för patienter innebär en mer skonsam behandling, säger Amir Sherif.

Idag ges immunterapi i kombination med andra traditionella läkemedel och kan därmed både förstärka resultatet och minska biverkningar som är vanliga vid strålbehandling och kemoterapi. Vi är nu på jakt efter en immunstimulerande kombination som skulle kunna hjälpa vid urinblåsecancer.

– För tio år sedan var det ingen som trodde på immunterapi men allt fler ser nu potentialen i vårt eget immunförsvar. De kommande åren kommer vi att se allt fler behandlingar med syfte att både trigga igång och förstärka vårt immunförsvar ytterligare, avslutar Amir Sherif.

Läs mer här.


Nästa artikel