Start » Nyheter » Patientinflytandet behöver stärkas
Nyheter

Patientinflytandet behöver stärkas

Foto: Unsplash

Vi har genom åren sett flera exempel på hur viktiga cancerläkemedel fördröjts, och inte nått behövande patienter i Sverige. Det leder till att många svårt sjuka patienter med allvarliga diagnoser lider i onödan eller till och med dör i förtid. Patienter inom cancervården riskerar att inte få tillgång till nya läkemedel anser Blodcancerförbundets ordförande Lise-Lott Eriksson.

I början av 2020 lyfte Blodcancerförbundet en debattartikel i SVD Debatt där de tillsammans med två andra patientorganisationer belyste frågan om att introduktionen av nya läkemedel tar oerhört lång tid i Sverige. Den process som i genomsnitt tar drygt två månader i Danmark, kan i Sverige ta upp till tre år. Det är även respektive sjukvårdsregion som beslutar  om läkemedlet ska användas eller inte. Resultatet blir stora regionala skillnader.

Lise-Lott Eriksson

Ordförande, Blodcancerförbundet

Foto: Jennifer Glans

Kostnadseffektivitet handlar inte bara om pengar

Just nu bedriver Blodcancerförbundet ett Vinnovaprojekt, Utmaningsdriven innovation Steg 1, där syftet är att skapa en modell där patienternas inflytande och perspektiv väger tyngre i beslutsprocessen för nya läkemedel. I dag baseras besluten i första hand på underlag från läkemedelsföretagen, kliniska studier och ett relativt ”fyrkantig” mått på behandlingens kostnadseffektivitet. Lise-lott Eriksson menar att det finns en inbyggd konflikt i dagens modell. Kostnadseffektivitet handlar inte bara om hur mycket ett läkemedel kostar utan också om hur exempelvis biverkningar påverkar livskvaliteten och arbetsförmågan.

Större patientinflytande ger ett bredare underlag

Den europeiska patientakademin, EUPATI, har lyft fram patientnyttan med att skapa delaktighet i myndighetsbeslut. I Kanada och flera länder i Europa har initiativ tagits med att patientinflytande i myndighetsbeslut och erfarenheterna är mycket positiva. Ett större patientinflytande ger ett bredare underlag i beslutsprocessen och skulle kunna leda till att patienter i Sverige kan få snabbare tillgång till läkemedel och behandlingsmetoder som godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Nästa artikel