Start » Nyheter » Vi patienter har inte tid att vänta – inte ens då en Coronapandemi härjar
Kampen 2020

Vi patienter har inte tid att vänta – inte ens då en Coronapandemi härjar

Foto: Unsplash

Eftersom mer än 40 procent av alla cancerfall kan förhindras, är det livsviktigt (!) att sjukvården blir bra på att förstå risksignaler på symptom som patienten söker vård för hos sin vårdcentral.

Det är också viktigt att vi människor får kunskap och ökad förståelse för hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer. Vi vet idag via forskning att tobak och andra nikotinprodukter kan ge cancer. Liksom solens UV-strålar.


Lumitos unika och patenterade teknologi ger förutsättningar för en väsentligt förbättrad diagnostik av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider.


Men vi behöver också tänka på hur vi väljer att leva för att minska risken att drabbas av cancer. En ohälsosam livsstil med för mycket stillasittande, för lite tid utomhus, för mycket alkohol är faktorer som kan öka risken. Även fetma ger en ökad risk för cancer och dessvärre visar studier i Sverige att andelen personer med övervikt och fetma ökar.

Margareta Haag

Ordförande, Nätverket mot cancer

Foto: Privat

Vi måste uppmärksamma symptom

Tyvärr så upptäcks många cancerfall sent vilket kan innebära att botande behandlingar inte längre är ett alternativ. Därför är det så viktigt att cancer upptäcks så tidigt som möjligt. Jag kan inte nog poängtera detta. Både vården och individen måste vara uppmärksam på symptom.

Professor William Hamilton, Exeter University i England, berättade på Världscancerdagen i år om sin forskning kring ett journalsystem för riskutvärdering av cancer på just vårdcentraler. Systemet kan införas i Sverige utan alltför stora utmaningar. Varför görs inte det då det sparar liv?

Tillsammans mot cancer

Vi patienter har inte tid att vänta.

I Sverige har vi förebyggande hälsovård, så kallad screening, där sjukvården undersöker ”friska” människor utan symtom. Detta görs idag för bröstcancer och livmoderhalscancer. Det skulle också sedan ett år tillbaka finnas screening för tarmcancer, så är tyvärr inte fallet. Endast Stockholm har det, vad de andra 20 regionerna går och väntar på förstår jag inte. Att det satts på paus nu under coronapandemin är begripligt, men vad gjordes under 2019 och under januari och februari kan man undra. Detta kommer att ge starkt negativa konsekvenser för de som inte screenas. Upptäcks tarmcancer tidigt så kan åtta av tio fall behandlas och botas.


Lumitos teknik ger helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt – multiplexing. Tekniken erbjuder digital analys och möjliggör automatisering.


Annan förebyggande hälsovård är vaccination och idag finns det vaccin för humant papillomvirus, HPV, ett virus som sprids via sexuella kontakter. HPV är det virus som bland annat kan orsaka levercancer, livmoderhalscancer, penis- och analcancer samt muncancer.

En hel del kvarstår

Trots hälsokontroller är cancer fortfarande orsaken till var fjärde dödsfall i Europa. Vi måste göra mer! Det behövs en mycket mer individualiserad vård men också en med jämlik sjukvård för att ändra på detta. Det behövs en minskning av riskfaktorer för cancer, tillgång till vaccination och screening, tidigare upptäckt cancer, tidigare diagnos och tidigt insatt individanpassade behandlingar och allt detta bör prioriteras. Och sist men inte minst ska vi inte att glömma vikten av att patienten är involverad och förstår sin behandling.

Vi har som ni förstått av texten ovan kommit en bra bit på väg att utrota cancer men en hel del kvarstår. Vi måste också spana framåt, forska och se till att nya upptäckter kommer till användning och når ut till och används för patienterna!

Ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.

Nästa artikel