Start » Cancer » Här är den nya digitala plattformen för cancerrehabilitering
Sponsrad

Behovet av en digital plattform med samlad information som fokuserar på cancerrehabilitering är stort. Nu ska ett nytt projekt underlätta informationssökandet för patienter, anhöriga och personal inom vården.

– Idag finns information om cancerrehabilitering utspridd på olika hemsidor, vilket gör det svårt för många att hitta det de söker. Därför jobbar vi med att samla relevant information gällande rehabilitering som inkluderar alla cancerpatienter, säger Madelene Fjällman Limnefelt på Blodcancerförbundet.

Ojämlik vård

Med stöd av Allmänna Arvsfonden har de därför dragit igång projektet Livskraft, tillgängligt online i oktober, som förenklar informationssökningen. Idag blir endast en tredjedel av dem som drabbas av cancer erbjudna rehabilitering. Bland de närstående har endast cirka 20 procent erbjudits någon form av stöd.

   – Trots ett nyligen uppdaterat nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering går implementeringen för sakta. Därför behöver patienten och närstående allt stöd de kan få gällande information om cancerrehabilitering. Därför lanserar vi www.alltomcancerrehab.se i höst.

Rehabilitering livsnödvändig

Madelene Fjällman Limnefelt förklarar att det är vanligt med fysiska, psykiska och sociala problem bland de patienter som är klara med sin medicinska behandling. Tiden efter behandlingen finns plötsligt tid för eftertanke och reflektion som kan leda till en existentiell kris.

  – När den medicinska behandlingen på sjukhuset är avklarad behövs stöd för både den fysiska och mentala rehabiliteringen.

Behövs stöd för både den fysiska och mentala rehabiliteringen.

  Hur pass mycket rehabilitering en patient behöver är individuellt och kan variera kraftigt, då cancern idag för många blir en kronisk sjukdom. Att anpassa sig till ett helt nytt liv igen kan vara mycket tufft och upplevs av många som jobbigt. Ofta får den cancerdrabbade följdproblem av sin behandling, exempelvis hjärntrötthet vilket bland annat kan påverka arbetsförmågan.

  – Plattformen kommer att ta upp de vanligaste problemen och även ta fram filmer som stöd.

Lansering av plattformen

Den 26 oktober lanseras den nya plattformen genom att ha en föreläsningsdag. Ämnena är bland annat mat, sex och samlevnad, patientberättelse och allmän information om cancerrehabilitering. Förutom cancerdrabbade är även anhöriga välkomna.

  – Det är påfrestande och smärtsamt att vara anhörig till någon som insjuknat, vår plattform är även till för att stötta dem, avslutar Madelene Fjällman Limnefelt.

Nästa artikel