Annons
Sponsrad
Sveriges första nationella anhörigstrategi
Under våren 2022 tog regeringen beslut om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, utveckla stödet till anhöriga och göra det mer likvärdigt över landet.  Mer än en miljon vuxna anhöriga vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Anhörigas insatser utgör idag en samhällsbärande funktion som … Fortsätter
Cancer
Genprofil avgör vilka patienter som kan slippa strålbehandling efter bröstcancerkirurgi 
En ny generation precisionsmedicin är på väg att göra sitt intåg i bröstcancervården. Ny banbrytande forskning från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset visar att precisionsmedicin kan användas för att identifiera de bröstcancerpatienter som inte behöver strålbehandlas efter att ha genomgått bröstbevarande kirurgi.   I studien, som består av tre oberoende kliniska prövningar i Sverige, Kanada och … Fortsätter
Sponsrad
”Det går att påverka vilken behandling man får”
Det var 2016 och Lennart Ivarsson, då 62 år, hade några månader tidigare fått diagnosen diabetes typ 2. Under ett uppföljningsbesök hos diabetesläkaren pekade han på en svullen lymfkörtel på halsen. ”Vad är det här för knöl?” frågade han läkaren. Knölen på halsen visade sig vara någon form av blodcancer och man behövde utreda vilken. … Fortsätter