Annons
Sponsrad
Framsteg görs kontinuerligt inom blodcancerområdet men patienterna får vänta på läkemedel
Prognosen förbättras för många diagnoser och nya läkemedel godkänns allt snabbare av EMA, Europeiska Läkemedelsmyndigheten. Trots det dröjer det innan svenska patienter får tillgång till läkemedlen. DLBCL är en aggressiv cancersjukdom i kroppens lymfatiska system och är den vanligaste subtypen av lymfkörtelcancer (lymfom). DLBCL står för Diffuse large B-cell lymphoma eller Diffust storcelligt B-cellslymfom på … Fortsätter
Sponsrad
Mer stöd till dig som anhörig
Våren 2022 tog regeringen beslut om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, utveckla stödet till anhöriga och göra det mer likvärdigt över landet.    Mer än en miljon vuxna anhöriga vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Att ge omsorg till en närstående kan vara … Fortsätter
Nyheter
Blodcancerpatienter i Sverige måste också få tillgång till nya immunterapier
Årligen drabbas 4 500 personer i Sverige av en blodcancerdiagnos. Nya revolutionerande immunterapier finns nu för några av diagnoserna. Problemet är att patienter i Sverige inte hinner få tillgång till dem i tid, på grund av svensk byråkrati. Behandling av blodcancer sker med läkemedel. Ett av de senaste årens stora genombrott inom blodcancerbehandling är den … Fortsätter
Annons