Doctor in research
Sponsrad
Nya möjligheter med kombinationsbehandlingar
Kombinationsbehandling kan göra att cancerpatienter lever ett längre liv. För att behövande patienter ska få tillgång till de effektiva kombinationerna behöver dock vissa viktiga åtgärder vidtas. Bland annat finns ett behov av att hantera strukturella utmaningar, som i dagsläget står i vägen för optimal användning. Kombinationsbehandling, det vill säga att två eller fler läkemedel används … Fortsätter
Sponsrad
En kamp med stor precision
Kampen mot cancer går vidare med full kraft. Sedan 2019 har Nollvision Cancer funnits – med det långsiktiga målet att ingen ska dö till följd av cancer och att fler ska leva längre och bättre. Nollvision Cancer är en innovationsmiljö som alla ska kunna samlas kring. När patienter, närstående, sjukvård, industri, myndighet och politik samarbetar kan vi nå stora resultat och på allvar stärka Sverige som en av världens ledande life science-nationer.
Barbro Sjölander Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer. Foto: Foto: Anna Molander
cancerbehandling
Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer – när blir det verklighet?
Varje år drabbas 550 personer av livmoderhalscancer och 150 dör. Livmoderhalscancer är en cancerform som vi kan utrota relativt enkelt, då vi kan utrota HPV-viruset (humant papillomvirus) som ligger bakom mer än 99% av all livmoderhalscancer.