Annons
Forskning
Genomisk profilering- en framtida grundpelare inom diagnostik
Genomisk profilering möjliggör för en större precision i behandlingsvalet. Resultatet är att patienterna får en adekvat behandling och kostnaderna för samhället minskar. Men vi måste bli bättre på att knyta ihop teknik- och kunskapsutvecklingen. Genomisk profilering är ett sätt att kartlägga egenskaper i tumörvävnad eller i blod som speglar tumörvävnad. Man letar efter olika genetiska … Fortsätter
Cancer
Precisionsmedicin ger effektivare cancerbehandling
Precisionsmedicin möjliggör ett nytt tillvägagångssätt för diagnos och sjukdomsbehandling med individanpassad utredning och målriktad behandling av sjukdomen. De framsteg som görs inom området skapar helt nya förutsättningar för hälso- och sjukvården. Kunskapen inom bred gensekvensering och diagnostik har exploderat de senaste åren, vilket öppnar upp nya möjligheter för att skräddarsy och individanpassa innovativa målriktade behandlingar … Fortsätter
Nyheter
Banbrytande behandling ger fler cancerpatienter möjlighet att överleva
Världen befinner sig för närvarande på tröskeln till flera fantastiska forskningsgenombrott som hjälper fler cancerpatienter att överleva. Samtidigt står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar till följd av Coronapandemin. − Det sker otroligt mycket forskning inom cancerområdet. Cancerforskningen står för mellan 30 och 40 procent av all läkemedelsforskning som bedrivs i världen. Flest forskningsprojekt har … Fortsätter