Annons
Sponsrad
Lungcancerföreningen bidrar till en bättre lungcancervård
Lungcancerföreningens syfte är att erbjuda medlemmar stöd, sprida kunskap om lungcancer samt skapa opinion och driva frågor som bidrar till förbättrad lungcancervård och mer forskning. Våra fokusområden är tidig upptäckt, jämlik vård, kortare vårdkedjor och allas rätt till bästa dokumenterade behandling. Andra viktiga frågor handlar om rätten till rehabilitering, god palliativ vård samt bemötandet i … Fortsätter
Sponsrad
Träning vid cancer ger stora hälsovinster
Lägre risk för återfall, kortare sjukskrivning och ökad livskvalitet är några av effekternafrån träning under och efter pågående cancerbehandling.   Att träna vid cancer ger stora hälsofördelar och kan motverka de negativa effekterna som cancerbehandling innebär, säger Yvonne Wengström, professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet. Forskning visar att … Fortsätter
GMS
Sponsrad
GMS banar väg för framtidens precisionsbehandling inom cancer
Med precisionsmedicin och precisionsdiagnostik har svensk cancervård helt nya behandlingsmöjligheter. Cancersjukdomar som tidigare varit svårbehandlade, exempelvis lungcancer, kan numera i många fall behandlas med nya bättre läkemedel.  Den nationella samverkansorganisationen Genomic Medicine Sweden, GMS, verkar för att stärka svensk sjukvård inom precisionsmedicin. Inom ramen för GMS samverkar regioner, akademin, patientorganisationer, hälso- och sjukvården samt näringslivet … Fortsätter