cancerbehandling
Ambitionsnivåer inom cancervården gör Sverige mer jämlikt
Vi måste ta tillvara och förbättra vår utveckling med de genomarbetade underlagen för hur vi hanterar cancersjukdomar. Det gör vi dels genom en fördjupad analys av var vi ska satsa våra resurser, och dels genom att våga uttrycka ambitionsnivå hur man behandlar patienter.
Maria Pernelle. Foto: Maja Brand.
Sponsrad
”Den digitala samtalsgruppen gav mig stödet jag behövde.”
Det var en tuff tid som väntade Maria när behandlingarna var över. Som familj hade de gått igenom så mycket, och nu fanns förhoppningarna att hon skulle må bra igen. Men där och då var Maria både fysiskt och mentalt helt slut. Läs Marias egna ord om hur rehab hjälpte henne att komma vidare.  Jag … Fortsätter
cancerforskning
Nya biomarkörer för tidig diagnos och behandling – ett projekt för att minska dödligheten i lungcancer i Sverige
Cancerforskningsfonden är en insamlingsstiftelse med låga omkostnader. Därför kan också största delen av insamlade medel gå direkt till forskning. Varje år ges stöd till forskning om alla aspekter av cancersjukdomar. Det senaste året ses extra större satsningar på gynekologisk onkologi, lungcancer och forskning rörande strålbehandling. Nedan ses en mer detaljerad beskrivning om stödet till lungcancerforskning.