Annons
GMS
Sponsrad
GMS banar väg för framtidens precisionsbehandling inom cancer
Med precisionsmedicin och precisionsdiagnostik har svensk cancervård helt nya behandlingsmöjligheter. Cancersjukdomar som tidigare varit svårbehandlade, exempelvis lungcancer, kan numera i många fall behandlas med nya bättre läkemedel.  Den nationella samverkansorganisationen Genomic Medicine Sweden, GMS, verkar för att stärka svensk sjukvård inom precisionsmedicin. Inom ramen för GMS samverkar regioner, akademin, patientorganisationer, hälso- och sjukvården samt näringslivet … Fortsätter
anhörigstrategi
Sponsrad
Sveriges första nationella anhörigstrategi
På skärtorsdagen den 14 april tog regeringen beslut om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, utveckla stödet till anhöriga och göra det mer likvärdigt över landet.    Mer än en miljon vuxna anhöriga vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Anhörigas insatser utgör idag en … Fortsätter
cancer
Röster från industrin: Patientmedverkan
Sättet att mäta effekt av en behandlingsintervention baseras vanligen på de krav som regulatoriska och utvärderande myndigheter ställer utifrån ett populationsperspektiv för godkännande och beslut om införande. Samtidigt kan effekter på populationsnivå vara mer eller mindre relevanta för den individuella patienten. Mot denna bakgrund är det angeläget att vi tillsammans utvecklar vår förmåga att bättre … Fortsätter