Annons
henrikgrönberg
Svensk Cancervård
Årets Cancerforskare 2022 vill göra bestående avtryck
Forskaren och onkologen Henrik Grönberg har av Cancerfonden utsetts till Årets Cancerforskare 2022. Han bedriver banbrytande studier som kan bidra till att upptäcka prostatacancer på ett tidigt stadium och undvika onödiga undersökningar. Studierna kan dessutom med hjälp av genanalys identifiera rätt behandlingsmetod för varje patient. Henrik Grönbergs främsta drivkraft är nyfikenhet och en vilja att … Fortsätter
cancer
Svensk Cancervård
Tillsammans i kampen mot cancer
Nätverket mot cancer arbetar för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. För att få till en rättvis och jämlik cancervård behövs tidig upptäckt, precisionshälsa och en fungerande rehabilitering för patienter och närstående vilka är de prioriterade frågor som vi arbetar aktivt med idag: Tidig upptäckt: 75% av all cancer ska … Fortsätter
Sponsrad
Individanpassad medicin ger stora patientvinster
Allt fler patienter med svåra och livshotande cancersjukdomar kan få en bättre prognos och vissa till och med bli helt botade när ny diagnostik och målinriktade behandlingar används. – Det är en otrolig innovation och skillnaderna för patienterna är stora. Möjligheterna för effektivare och kortare behandling ökar. Det räddar liv, säger Lise-lott Eriksson, ordförande i … Fortsätter