Nyheter
Rätt vård till rätt patient är målet för GMS
Att kunna ge rätt behandling till rätt person är något som lönar sig på många sätt, både genom minskat lidande och sparade kostnader åt samhället. Nu satsas det nationellt på helgenomsekvensering som ökar kunskapen om våra gener. Den 12 december 2019 presenterade regeringen en nationell strategi för life science där begreppet precisionsmedicin nämns som en … Fortsätter