lungkollen i mobilen
Annons
Uppmärksamma vanliga symtom på lungcancer tidigt med hjälp av Lungkollen
Varje år får cirka 4000 svenskar diagnosen lungcancer. Tidig upptäckt är avgörande. AstraZeneca har därför utvecklat det digitala frågeformuläret Lungkollen. Syftet är att informera och uppmärksamma personer med diffusa symtom eller riskfaktorer att söka vård i tid. Lungcancer upptäcks ofta i ett sent skede, och då har cancern hunnit sprida sig till andra delar av … Fortsätter
NanoEcho verktyg
Världscancerdagen 2021
Banbrytande teknik revolutionerar diagnostik av rektalcancerpatienter
Medtechbolaget NanoEcho har utvecklat en teknik som förbättrar detektionen av rektalcancer genom att kombinera nanoteknologi med ultraljudsteknik.
barbro sjölander
Världscancerdagen 2021
Äggstockscancer – fyra åtgärder som kan rädda liv
I Sverige diagnostiseras årligen cirka 700 kvinnor och 550 dör till följd av sjukdomen. Nätverket mot gynekologisk cancer har med bidragsstöd från Cancerfonden gett uppdrag till Nordiq Analytics att ta fram en samhällsekonomisk analys för äggstockscancer. I rapporten Samhällskostnader för ovarialcancer (äggstockscancer) 2018, skattas förekomst, sjukdomsbörda samt samhällskostnader relaterade till hälso- och sjukvård och produktionsförlust. … Fortsätter