Skip to main content
Start » Senaste nytt » Henrik Grönberg – Sammanhållen prostatacancervård räddar liv
Annons
Nyheter

Henrik Grönberg – Sammanhållen prostatacancervård räddar liv

På Capio S:t Görans sjukhus tillämpas en strukturerad och sammanhållen modell för tidig upptäckt och effektiv behandling av prostatacancerpatienter. Här kan en patient med konstaterat förhöjt PSA eller Stockholm3 test få hjälp igenom hela kedjan från diagnostik till behandling och uppföljning.  Det sammanhållna vårdkonceptet på Capio S:t Görans ”One door clinic” innebär bland annat att man undviker onödiga besök hos primärvårdsläkare och urolog samt onödiga MR-undersökningar och vävnadsprov.

Varje år drabbas cirka 10 000 män i Sverige av prostatacancer, varav cirka 2000 avlider av sjukdomen. Tidigt upptäckt prostatacancer går ofta att bota, medan sen upptäckt är förknippad med en sämre prognos. Under 2017 eta-blerades Prostatacancercentrum vid Capio S:t Görans sjukhus med syftet att tillhandahålla kostnadseffektiv prostatacancerdia­gnostik med hjälp av nya diagnostiska metoder och effektiva och strukturerade processer.

– Dagens kliniska rutin för prostata-cancerpatienter består i allmänhet av besök hos primärvården, urolog och sjukhus. De genomsnittliga tiderna från misstanke om prostatacancer till behandling minskar genom att i stället samla hela kedjan från diagnostik till uppföljning hos oss på Prostatacancercentrum. Det spar resurser för sjukvården och bidrar till mindre oro och stress för patienten, säger Henrik Grönberg, som är professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Capio S:t Görans sjukhus Prostatacancercentrum.

Urologer och onkologer under samma tak

På Prostatacancercentrum verkar urologer och onkologer på samma klinik. Vanligtvis arbetar dessa specialiteter på olika kliniker, vilket innebär fler läkarbesök för patienten.

– Här kan urologer och onkologer göra en samlad bedömning av det optimala behandlingsalternativet för varje enskild patient, säger Henrik Grönberg.

Många patienter uppskattar Prostatacancers sammanhållna vårdkedja med korta ledtider och god tillgänglighet. Sedan starten 2017 har verksamheten även tagit emot ett fyrtiotal svenska och utländska studiebesök. Samtliga patienter har en namngiven kontaktsjuksköterska som svarar på frågor och lotsar dem igenom vårdkedjan. På Capio S:t Görans sjukhus har man även valt att låta undersköterskor ansvara för testning och MR-undersökningar, vilket avlastar läkarna.

Sammanhållen vård räddar liv

– Vi har med uppgiftsväxling, nyttjande av diagnostiska innovationer med högre precision och smart digitalisering skapat ett smidigare och effektivare diagnostiskt flöde. Det har lett till ett mer effektivt nyttjande av våra onkologer och urologer. Andra positiva effekter är tidigare upptäckt av prostatacancer samt färre biverkningar, säger Henrik Grönberg.

Hans vision är att fler Prostatacancercentrum etableras runtom i landet. Fördelarna är många för såväl patienten som sjukvården.

– Min övertygelse är att den här typen av sammanhållna vårdkoncept kan bidra till att minska dödligheten i prostatacancer, som är den vanligaste cancerformen, säger Henrik Grönberg.

Next article