Sponsrad
Positiva resultat tar Spago in i nästa fas med lovande cancerprojekt
En av nio kvinnor i Sverige riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder. En tidig och korrekt diagnos är ofta avgörande och tyvärr finns stort behov av precisare diagnostik för att kunna sätta in rätt behandling. Spago Nanomedical är ett svenskt nanomedicinbolag som utvecklar produkter för effektivare behandling av livshotande sjukdomar, där bröstcancer är … Fortsätter
Sponsrad
Här är den nya digitala plattformen för cancerrehabilitering
Behovet av en digital plattform med samlad information som fokuserar på cancerrehabilitering är stort. Nu ska ett nytt projekt underlätta informationssökandet för patienter, anhöriga och personal inom vården. – Idag finns information om cancerrehabilitering utspridd på olika hemsidor, vilket gör det svårt för många att hitta det de söker. Därför jobbar vi med att samla … Fortsätter
cancerbehandling
Hur kan vi råda bot på psykisk ohälsa bland cancerpatienter?
– Det är min klara uppfattning att självkänsla har stor betydelse för psykisk hälsa och livskvalitet. Det är ett forskningsområde vi behöver fokusera mer på i framtiden för att öka vård- och livskvaliteten hos patienter, säger Anna Mia Ekström, överläkare och forskare vid Karolinska Institutet som även arbetar med War On Cancer. Att cancerpatienter kämpar … Fortsätter