Sponsrad
Positiva resultat tar Spago in i nästa fas med lovande cancerprojekt
En av nio kvinnor i Sverige riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder. En tidig och korrekt diagnos är ofta avgörande och tyvärr finns stort behov av precisare diagnostik för att kunna sätta in rätt behandling. Spago Nanomedical är ett svenskt nanomedicinbolag som utvecklar produkter för effektivare behandling av livshotande sjukdomar, där bröstcancer är … Fortsätter
Nyheter
Rätt vård till rätt patient är målet för GMS
Att kunna ge rätt behandling till rätt person är något som lönar sig på många sätt, både genom minskat lidande och sparade kostnader åt samhället. Nu satsas det nationellt på helgenomsekvensering som ökar kunskapen om våra gener. Den 12 december 2019 presenterade regeringen en nationell strategi för life science där begreppet precisionsmedicin nämns som en … Fortsätter
diagnos
Ökad risk för sepsis vid cancerbehandling
Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Cirka 40000 personer drabbas varje år av sepsis i Sverige. Av dessa dör närmare 20 procent. Tidig diagnos och behandling är avgörande vid sepsis, och ökar chanserna att det går bra. När du drabbas av en infektion går ditt immunförsvar … Fortsätter