Annons
Cancer
Cancer
Alla har rätt till vård av hög kvalitet – vi kräver jämlik cancervård!
Hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen ska säkerställa att du som patient får vård av hög kvalitet och att du är delaktig i de beslut som rör din hälsa oavsett var du bor eller vem du är. Vi vet idag, genom våra medlemsföreningar, att dessa lagar inte uppfylls. Även om det sker fantastiska framsteg inom cancervården … Fortsätter
Bröstcancerbehandling
Sponsrad
Alla kvinnor har rätt till en individ-anpassad bröstcancerbehandling
Varje år drabbas cirka 9000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Många av dem behandlas med cellgifter, ibland helt i onödan.1,2 Omvänt finns det också de som inte får cellgiftbehandling men som skulle kunnat ha nytta av det för att förbättra sjukdomsutfallet.1,2 Dessutom förekommer stora regionala skillnader i landet när det gäller bröstcancerbehandling. Var du bor … Fortsätter
Nyheter
Gentest väcker hopp om bättre bedömning av prostatacancer
Årligen drabbas drygt 1,3 miljoner män världen över av prostatacancer. För de allra flesta som diagnostiseras krävs ett livsomvälvande beslut. Beslut som innebär att det för alltid kommer att finnas ett före, och ett efter. Komplex sjukdom Prostatacancer är en komplex sjukdom; den kan utvecklas långsamt och kontrollerat, eller snabbt och offensivt. Behandlingen anpassas efter … Fortsätter