Skip to main content
Start » Nyheter » Forskningsframsteg inom spridd bröstcancer 
Sponsrad

De flesta som insjuknar i bröstcancer har en god prognos till överlevnad. Tack vare stora forskningsframsteg finns nu fler skräddarsydda behandlingsformer. Dessa ökar möjligheten att fördröja utvecklingen av sjukdomen och förlänga livet. Men det finns fortfarande arbete kvar att göra för personer som lever med spridd bröstcancer, till exempel personer som lever med trippel negativ bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och dödligheten minskar tack vare att möjligheterna att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Idag lever ca 80 procent tio år efter sin diagnos. Om en kvinna däremot utvecklar spridd bröstcancer kan behandling i dagsläget endast bromsa sjukdomsförloppet, inte bota. Målet med behandling vid spridd bröstcancer blir därför att hindra utveckling av sjukdomen, förlänga livet och förbättra livskvaliteten.

Stora forskningsframsteg

Sedan 1989 har Barbro Linderholm, överläkare i onkologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, behandlat patienter med bröstcancer. Hon kan titta tillbaka och se vilka enorma framsteg som forskningen har gjort.

– För 30 år sedan hade vi inte tillgång till de behandlingar som finns idag. Då var systemisk efterbehandling för bröstcancerpatienter ovanligt och bestod av östrogenblockerande behandling, cellgiftsbehandling gavs i mycket mindre utsträckning och immunterapi och andra målstyrda antikroppsbehandlingar var inte påkomna. Så det är en jättestor skillnad. Det är också viktigt att komma ihåg, menar Barbro Linderholm, att dagens vård baseras på gårdagens forskning. 

– Forskning och nya innovationer är väldigt viktiga. De utgör stommen för all utveckling inom onkologin.

Hur ser Barbro på de medicinska innovationer som finns idag?

Barbro Linderholm
Överläkare i onkologi
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Foto: Privat

Att leva med spridd bröstcancer innebär att leva med vetskapen om att aldrig kunna bli helt frisk. Många forskare arbetar hårt för att ändra på det, men än så länge finns ingen bot. – Det pågår konstant forskning och vi ser med tillförsikt fram emot nya läkemedel. För patienter med spridd bröstcancer finns idag fler behandlingsmetoder som kan bidra till ett längre liv. Men det finns fortfarande behov av behandlingar för svårbehandlade former, till exempel trippelnegativ bröstcancer.

Hur bemöter Barbro patienter som lever med en obotlig sjukdom?

– Till en början upplever de flesta stor oro, men sedan ser vi att många utvecklar ett förhållningssätt där de tar en dag, och en behandling, i taget. Jag håller mig alltid sansad och vill inge hopp, men jag inte har någon kristallkula. I början kan man aldrig veta om en patient svarar bra på en behandling, jag kan inte lova något. Men jag har också sett patienter som knappt upplever några symtom och kan gå tillbaka till sina arbeten. Det är också glädjande att prognosen idag ser väldigt mycket bättre ut nu jämfört med bara ett tjugotal år sedan.

Framtidens cancervård kräver nya arbetsmetoder

Förbättrade möjligheter till diagnosticering och nya behandlingar är givetvis viktiga förklaringar till framstegen inom bröstcancer.

Enligt Barbro Linderholm är brist på personal en utmaning.

– Sverige lider generell brist på sjuksköterskor och mer specifikt för oss som arbetar med sjuksköterskor som är specialiserade på bröstcancer. Detta kan leda till väntetider till behandlingsavdelningarna. Man måste också komma ihåg att nya behandlingar kräver noggrann uppföljning. Det större utbudet av effektiva behandlingar som leder till ett förlängt liv gör också att det behövs mer resurser från både sjuksköterskor och läkare. Finns det inte tillräckligt många sjuksköterskor som hinner behandla och följa upp patienterna så har vi förstås ett stort problem.

Vikten av tidig upptäckt 

Spridd bröstcancer utvecklas olika snabbt. Vilka behandlingar som är tillgängliga beror på vilket stadie sjukdomen är i vid diagnos. Ju tidigare upptäckt, desto bättre prognos.

– Undersök brösten regelbundet, gå på mammografi och tveka inte att söka vård. Tidig diagnos och tidigt insatt behandling är en av de viktigaste faktorerna för att öka överlevnaden, avslutar Barbro Linderholm.

SE-UNB-0178

Next article