Annons
Cancer
Precisionsmedicin ger effektivare cancerbehandling
Precisionsmedicin möjliggör ett nytt tillvägagångssätt för diagnos och sjukdomsbehandling med individanpassad utredning och målriktad behandling av sjukdomen. De framsteg som görs inom området skapar helt nya förutsättningar för hälso- och sjukvården. Kunskapen inom bred gensekvensering och diagnostik har exploderat de senaste åren, vilket öppnar upp nya möjligheter för att skräddarsy och individanpassa innovativa målriktade behandlingar … Fortsätter
Sponsrad
Här är den nya digitala plattformen för cancerrehabilitering
Behovet av en digital plattform med samlad information som fokuserar på cancerrehabilitering är stort. Nu ska ett nytt projekt underlätta informationssökandet för patienter, anhöriga och personal inom vården. – Idag finns information om cancerrehabilitering utspridd på olika hemsidor, vilket gör det svårt för många att hitta det de söker. Därför jobbar vi med att samla … Fortsätter
cancerbehandling
Hur kan vi råda bot på psykisk ohälsa bland cancerpatienter?
– Det är min klara uppfattning att självkänsla har stor betydelse för psykisk hälsa och livskvalitet. Det är ett forskningsområde vi behöver fokusera mer på i framtiden för att öka vård- och livskvaliteten hos patienter, säger Anna Mia Ekström, överläkare och forskare vid Karolinska Institutet som även arbetar med War On Cancer. Att cancerpatienter kämpar … Fortsätter