Lungcancer
Yann vill öka sjukvårdens och allmänhetens kunskap om lungcancer
Lungcancer är Sveriges dödligaste cancerform och antalet kvinnor som får sjukdomen ökar konstant, även bland aldrig-rökare. För Yann Fränckel krävdes det 2,5 år och otaliga läkarbesök innan hon fick sin lungcancerdiagnos. Nu jobbar hon för att öka kunskapen om lungcancer och förbättra vården och vardagen för andra lungcancerpatienter. – Resan fram till min lungcancerdiagnos var … Fortsätter