Sponsrad
Här är den nya digitala plattformen för cancerrehabilitering
Behovet av en digital plattform med samlad information som fokuserar på cancerrehabilitering är stort. Nu ska ett nytt projekt underlätta informationssökandet för patienter, anhöriga och personal inom vården. – Idag finns information om cancerrehabilitering utspridd på olika hemsidor, vilket gör det svårt för många att hitta det de söker. Därför jobbar vi med att samla … Fortsätter
cancerbehandling
Hur kan vi råda bot på psykisk ohälsa bland cancerpatienter?
– Det är min klara uppfattning att självkänsla har stor betydelse för psykisk hälsa och livskvalitet. Det är ett forskningsområde vi behöver fokusera mer på i framtiden för att öka vård- och livskvaliteten hos patienter, säger Anna Mia Ekström, överläkare och forskare vid Karolinska Institutet som även arbetar med War On Cancer. Att cancerpatienter kämpar … Fortsätter
Bridget Kelley
I 15 månader kämpade cancersjuka flickan på sjukhus – titta nu när hon återvänder till skolan
8-åriga Bridget Kelley tar skolan på största allvar, så när hon blev inlagd på sjukhus för första gången oroade hon sig så mycket för att missa allt. Tyvärr visade det sig att besöket på sjukhuset inte skulle bli det första. Bridget missade ett helt år av studier. Det var på hösten 2016, precis efter att … Fortsätter