behandling cancer
Cancer
Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer
I regeringens dokument om den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med cancervård (2018) framhöll man vikten av tidig upptäckt och att cancervacciner används på det mest effektiva sättet. Regeringens vision är att i framtiden förebygga så många cancerfall som möjligt och cancerprevention är starkt i fokus. Vi har ett mycket bra exempel på hur … Fortsätter
Kampen 2019
40 procent av alla cancerfall behöver inte ens hända
2009 var ett viktigt år för alla som på något sätt berörs av cancer. Då antogs någonting som kallas den nationella cancerstrategin, arbetet som gjorts för att föra cancervården framåt baseras på denna strategi. Cancerstrategin har legat till grund för att Sverige har delats upp i sex cancerregioner för att på så sätt försöka åstadkomma … Fortsätter
Cancer
Nationellt projekt ger forskarna chansen att rädda fler barn med cancer
Barncancerfonden stöttar ett nationellt projekt inom Genomic Medicine Sweden. Projektet går ut på att gensekvensera alla cancersjuka barn i Sverige redan vid diagnostillfället.Barncancerfonden stöttar ett nationellt projekt inom Genomic Medicine Sweden. Projektet går ut på att gensekvensera alla cancersjuka barn i Sverige redan vid diagnostillfället.Gensekvensering är en metod som analyserar en människas DNA vilket gör … Fortsätter