Annons
Sponsrad
Träning vid cancer ger stora hälsovinster
Lägre risk för återfall, kortare sjukskrivning och ökad livskvalitet är några av effekternafrån träning under och efter pågående cancerbehandling.   Att träna vid cancer ger stora hälsofördelar och kan motverka de negativa effekterna som cancerbehandling innebär, säger Yvonne Wengström, professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet. Forskning visar att … Fortsätter
Cancerkompis
Anhöriga
”Det är tufft att vara anhörig när den du älskar är svårt sjuk”
Vi vet hur tufft livet blir när någon du älskar är svårt sjuk. Rädslan, maktlösheten och frustrationen. Samtidigt ska livet gå vidare som vanligt. Barn ska hämtas, födelsedagar ska firas och hemmet städas. Hela tiden med tusen frågor i bakhuvudet. Hur ska det gå? Vad händer nu? Vad händer sedan? Du ska inte behöva vara … Fortsätter
David Daya & Grethe Højlund. ​Foto: Tim Sobe
Sponsrad
Pandemin har öppnat nya dörrar för IPSEN
Familjeägda IPSENs verksamhet i Norden har påverkats av coronapandemin, men med ett värderingsdrivet fokus och flexibilitet fortgår företagets verksamhet, bland annat inom utvecklingen av cancerläkemedel. Med en fokuserad insats har man både internt och externt anpassat sig till nya vanor och hybridformer av arbete, vilket också bidragit till ökat stöd för patienter och samhälle.