Skip to main content
Start » Nyheter » Lungcancerföreningen bidrar till en bättre lungcancervård
Sponsrad

Lungcancerföreningens syfte är att erbjuda medlemmar stöd, sprida kunskap om lungcancer samt skapa opinion och driva frågor som bidrar till förbättrad lungcancervård och mer forskning. Våra fokusområden är tidig upptäckt, jämlik vård, kortare vårdkedjor och allas rätt till bästa dokumenterade behandling. Andra viktiga frågor handlar om rätten till rehabilitering, god palliativ vård samt bemötandet i sjukvården.  

Arbetet runt tidig upptäckt har utmynnat i en rapport med förslag på åtgärder för att ge primärvården bättre möjligheter att upptäcka lungcancer tidigt. Våra förslag har sedan diskuterats med regionala och nationella beslutsfattare på webinarier. Läs hela rapporten på vår hemsida. 

Frågan om rätten till cancer-rehabilitering, oavsett var man bor, riktas till landets regioner där vi vill se förbättringar. Denna höst har föreningen för första gången haft möjlighet att erbjuda medlemmar en egen rehabvecka.  

Stöd och kunskap 

Patienter eller deras närstående som upplever att de vill ha någon att tala med är välkomna att ringa till vår stödtelefon (020 88 55 33). Vi som svarar är också patienter eller närstående. 

Vi arbetar med kunskapsspridning och skapar nätverk genom våra arrangemang av intressanta och inspirerande föreläsningar. Dessa hålls antingen digitalt eller i samband med de lokala träffar vi anordnar. 

Hemsida, poddcast och sociala medier 

Nyligen lanserades vår nya hemsida, här finns fakta, nyheter och mycket mer. 

Lungcancerpodden (www.lungcancerpodden.se) är vår podcast där lyssnaren får ta del av spännande samtal om forskning och utveckling, patientberättelser, tips och råd mm. 

Följ oss på Instagram och Facebook där vi delar nyheter och information. Patienter och närstående erbjuds att gå med i våra två slutna Facebookgrupper.  

Bli medlem

Bli medlem och hjälp oss göra skillnad för alla med lungcancer. Ditt medlemskap bidrar också till att vi kan fortsätta driva frågor och skapa opinion. Även om föreningens kärnmedlemmar är patienter och närstående, välkomnar vi alla som på något sätt har ett engagemang i lungcancer.

Medlemskap: 150:-/år eller 250:-/år för familj. 
Anmäl dig via: www.lungcancerforeningen.se

Next article