Två kvinnor.
Cancerbehandling
Cirka 450 kvinnor per år får diagnosen livmoderhalscancer
Över en halv miljon nya fall per år gör livmoderhalscancer till världens tredje vanligaste cancerform bland kvinnor. Bakom nästan alla fall ligger en HPV-infektion.Över en halv miljon nya fall per år gör livmoderhalscancer till världens tredje vanligaste cancerform bland kvinnor. Bakom nästan alla fall ligger en HPV-infektion. Aptima HPV Assay kan skilja riskabla infektioner från … Fortsätter
cancerbehandling
Hur kan vi råda bot på psykisk ohälsa bland cancerpatienter?
– Det är min klara uppfattning att självkänsla har stor betydelse för psykisk hälsa och livskvalitet. Det är ett forskningsområde vi behöver fokusera mer på i framtiden för att öka vård- och livskvaliteten hos patienter, säger Anna Mia Ekström, överläkare och forskare vid Karolinska Institutet som även arbetar med War On Cancer. Att cancerpatienter kämpar … Fortsätter
Olle Karlsson lever med njurcancer.
njurcancer
Ljusnande framtid för njurcancerpatienter
– Efter chockfasen vänjer man sig på något sätt vid att ha njurcancer. Jag lever fortfarande livet, men inte riktigt på samma sätt som förut, utan mer i nuet, säger Olle Karlsson, 62 år. Han har levt med sin njurcancer i fyra år och det kan bli många år till. – Överlevanden är långt mer än … Fortsätter