Cancerbehandling
Med passion för patienten som mantra
Celgenes initiativ Innovationsplattformen, som uppmuntrar ett gränslöst samarbete mellan läkemedelsindustrin, politiker, läkare och patientorganisationer, ligger helt rätt i tiden och växer så det knakar. Intresset för samarbetsformen ökar i hela Europa och möjliggör att nya viktiga läkemedel når marknaden snabbare än någonsin.Celgenes initiativ Innovationsplattformen, som uppmuntrar ett gränslöst samarbete mellan läkemedelsindustrin, politiker, läkare och patientorganisationer, … Fortsätter