Annons
Två kvinnor.
Cancerbehandling
Cirka 450 kvinnor per år får diagnosen livmoderhalscancer
Över en halv miljon nya fall per år gör livmoderhalscancer till världens tredje vanligaste cancerform bland kvinnor. Bakom nästan alla fall ligger en HPV-infektion.Över en halv miljon nya fall per år gör livmoderhalscancer till världens tredje vanligaste cancerform bland kvinnor. Bakom nästan alla fall ligger en HPV-infektion. Aptima HPV Assay kan skilja riskabla infektioner från … Fortsätter
Sponsrad
Forskningsframsteg inom spridd bröstcancer 
De flesta som insjuknar i bröstcancer har en god prognos till överlevnad. Tack vare stora forskningsframsteg finns nu fler skräddarsydda behandlingsformer. Dessa ökar möjligheten att fördröja utvecklingen av sjukdomen och förlänga livet. Men det finns fortfarande arbete kvar att göra för personer som lever med spridd bröstcancer, till exempel personer som lever med trippel negativ … Fortsätter
cancerbehandling
Goda förutsättningar för lungcancerpatienters livskvalitet
Behandlingar inom lungcancerområdet har på senare år genomgått en snabb utveckling. Möjligheterna att behandla de hjärnmetastaser som många patienter utvecklar har också förbättrats.   För många lungcancerpatienter innebär nya behandlingsalternativ en förbättrad prognos, goda möjligheter att hålla sjukdomsaktiviteten nere och att uppnå en långsiktigt god livskvalitet. Det är självklart viktigt för alla lungcancerpatienter och kanske … Fortsätter
Annons