Orsakas av infektion

I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av infektion med humant papillomvirus, HPV. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva och viruset kan finnas vilande i kroppen under lång tid utan att orsaka skada. Därför är det viktigt att hitta de aktiva infektionerna som påtagligt ökar risken för cancer.

”Viruset kan finnas vilande i kroppen under lång tid”

Tidigare i år infördes ett nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer. Här framkommer att, beroende på kvinnans ålder, ska undersökning ske dels med cytologi (där man söker efter sjukliga förändringar i celler), dels med HPV-test som visar om kvinnan bär på HPV.

Tydligare riskbedömning

Äldre HPV-test kan med hög känslighet och precision påvisa förekomst av virus-DNA, men de säger ingenting om huruvida infektionen är aktiv eller vilande. Med Aptima HPV Assay analyseras istället mRNA som kan skilja de riskabla HPV-infektionerna från de harmlösa. Flera studier visar att Aptima HPV Assay har samma utmärkta känslighet som DNA-baserade HPV-test, men med förbättrad specificitet. Det innebär att Aptima HPV assay hittar lika många fall av cancer (eller förstadier), men att antalet falsklarm är betydligt lägre – en studie på över 5 000 kvinnor har visat att Aptima HPV Assay ger hela 24 procent färre falskt positiva svar jämfört med ett DNA-baserat HPV-test.

”Leder till minskad onödig oro och färre opåkallade uppföljningsåtgärder.”

Detta leder till minskad onödig oro och färre opåkallade uppföljningsåtgärder. Idag används Aptima HPV Assay i två svenska regioner, Skåne och Örebro. ADS-02090-NOR-SE Rev 001 Innehållet i denna text är i informationssyfte och är inte avsett att vara medicinsk rådgivning. Kontakta din läkare för specifika råd om din hälsa och behandling. Hologic och Aptima är registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag.