Diagnoser
Småmolekyler ger hopp för svårbehandlad bröstcancer
Oblique Therapeutics har genererat positiva resultat i studier av den aggressiva cancerformen avancerad trippelnegativ bröstcancer med hjälp av en ny typ av småmolekyler som attackerar cancern på två olika fronter.Oblique Therapeutics har genererat positiva resultat i studier av den aggressiva cancerformen avancerad trippelnegativ bröstcancer med hjälp av en ny typ av småmolekyler som attackerar cancern … Fortsätter