barbro sjölander
Världscancerdagen 2021
Äggstockscancer – fyra åtgärder som kan rädda liv
I Sverige diagnostiseras årligen cirka 700 kvinnor och 550 dör till följd av sjukdomen. Nätverket mot gynekologisk cancer har med bidragsstöd från Cancerfonden gett uppdrag till Nordiq Analytics att ta fram en samhällsekonomisk analys för äggstockscancer. I rapporten Samhällskostnader för ovarialcancer (äggstockscancer) 2018, skattas förekomst, sjukdomsbörda samt samhällskostnader relaterade till hälso- och sjukvård och produktionsförlust. … Fortsätter
barbro sjölander
Världscancerdagen 2021
Äggstockscancer – fyra åtgärder som kan rädda liv
I Sverige diagnostiseras årligen cirka 700 kvinnor och 550 dör till följd av sjukdomen. Nätverket mot gynekologisk cancer har med bidragsstöd från Cancerfonden gett uppdrag till Nordiq Analytics att ta fram en samhällsekonomisk analys för äggstockscancer. I rapporten Samhällskostnader för ovarialcancer (äggstockscancer) 2018, skattas förekomst, sjukdomsbörda samt samhällskostnader relaterade till hälso- och sjukvård och produktionsförlust. … Fortsätter
barbro sjölander
Världscancerdagen 2021
Äggstockscancer – fyra åtgärder som kan rädda liv
I Sverige diagnostiseras årligen cirka 700 kvinnor och 550 dör till följd av sjukdomen. Nätverket mot gynekologisk cancer har med bidragsstöd från Cancerfonden gett uppdrag till Nordiq Analytics att ta fram en samhällsekonomisk analys för äggstockscancer. I rapporten Samhällskostnader för ovarialcancer (äggstockscancer) 2018, skattas förekomst, sjukdomsbörda samt samhällskostnader relaterade till hälso- och sjukvård och produktionsförlust. … Fortsätter