Skip to main content
Start » Diagnoser » Mammografi räddar liv
Sponsrad

Svenska kvinnor som regelbundet går på mammografi har, enligt svenska studier, 50% mindre dödlighet i bröstcancer inom 10 år från diagnostillfället jämfört med de som inte gått regelbundet på screening. [1]

Antalet kvinnor som kallas till screening i Sverige är enligt SCB cirka 2,1 miljoner i den rekommenderade åldern 40 till 74 år.

– Mellan 80 och 85% av alla kvinnor i relevant ålder utnyttjar sin rättighet att gå på screening. Vilket jämfört med resten av världen är väldigt bra, menar Joakim Ramos, överläkare inom bröstradiologi i Region Västmanland, som är ordförande i nationella arbetsgruppen för mammografi.

Joakim Ramos

Överläkare inom bröstradiologi i Region Västmanland och ordförande i nationella arbetsgruppen för mammografi.

Foto: Privat

Gå när du blir kallad                   

Många enheter i Sverige skickar en andra kallelse om man inte kunnat gå på den första. Det är dock svårare att få en ny tid på enheter som har mobila screeningapparater. Då är det ännu viktigare att kontakta enheten så fort som möjligt. 

Tumörer växer olika snabbt och cancern kan hittas sent i utvecklingen. Därför handlar det om hur tumören utvecklas och om den till exempel har hunnit sprida sig till lymfkörtlarna.

– Det är stor skillnad på hur många som har lymfkörtel-metastaser om man jämför kvinnor som går regelbundet på screening, med de som bara har hoppat över en gång.

Få in en egen rutin

För att upptäcka bröstcancer tidigt bör kvinnor även känna på brösten en gång i månaden för att kolla så att allt känns normalt.

– En minut per sida efter mens räcker, säger Joakim Ramos.

Man bör gå på screening varje gång man blir kallad. Rekommendationen från Socialstyrelsen är att gå på screening i intervaller på 18 till 24 månader.

– Intervallet i screeningen är upplagt efter hur bra effekt man kan se. Nu efter pandemin är problemet att många enheter har pausat, men vi gör allt vi kan för att komma ikapp.

Det har skett en utveckling på behandlingssidan

Behandlingsmöjligheterna för bröstcancer är många och utvecklingen går hela tiden framåt.

Man har nya tekniker som gör att kvinnor inte påverkas så mycket vid själva operationen.

Joakim Ramos

– Cancerformerna kan hittas tidigt där bara mindre ingrepp behövs och det finns tillgång till bra tilläggsbehandlingar som sammantaget ger möjlighet till goda behandlingsresultat, säger Joakim Ramos. 

[1] Duffy et al. 2021. Beneficial Effect of Consecutive Screening Mammography Examinations on Mortality from Breast Cancer: A Prospective Study. Radiology 2021 (299:541–547) 542

SE-9158-09-21-ONC

Next article