Annons
Fyra utmaningar för att AI ska vinna mark inom medicinsk avbildningsteknik
Sponsrad
Fyra utmaningar för att AI ska vinna mark inom medicinsk avbildningsteknik
Dr. Christian Stoeckigt, Head of Scientific Affairs & Medical Education på Hologic, menar att det ännu återstår ett antal utmaningar för att AI i medicinsk bildbehandling ska nå sin fulla potential. På senare år har vi sett allt fler och större genombrott inom tillämpningen av artificiell intelligens, AI, inom medicinsk avbildningsteknik. Det gäller exempelvis AI-stödd … Fortsätter
cancerforskning
Nya biomarkörer för tidig diagnos och behandling – ett projekt för att minska dödligheten i lungcancer i Sverige
Cancerforskningsfonden är en insamlingsstiftelse med låga omkostnader. Därför kan också största delen av insamlade medel gå direkt till forskning. Varje år ges stöd till forskning om alla aspekter av cancersjukdomar. Det senaste året ses extra större satsningar på gynekologisk onkologi, lungcancer och forskning rörande strålbehandling. Nedan ses en mer detaljerad beskrivning om stödet till lungcancerforskning.
forskare labb
Världscancerdagen 2021
Utveckling av behandling inom multipelt myelom
Under de senaste tio åren har nyare behandlingar förbättrat utsikterna och livskvaliteten för människor med multipelt myelom och pågående forskning har potential att ytterligare förbättra behandlingsmöjligheterna.
Annons