Annons
cancerforskning
Nya biomarkörer för tidig diagnos och behandling – ett projekt för att minska dödligheten i lungcancer i Sverige
Cancerforskningsfonden är en insamlingsstiftelse med låga omkostnader. Därför kan också största delen av insamlade medel gå direkt till forskning. Varje år ges stöd till forskning om alla aspekter av cancersjukdomar. Det senaste året ses extra större satsningar på gynekologisk onkologi, lungcancer och forskning rörande strålbehandling. Nedan ses en mer detaljerad beskrivning om stödet till lungcancerforskning.
forskare labb
Världscancerdagen 2021
Utveckling av behandling inom multipelt myelom
Under de senaste tio åren har nyare behandlingar förbättrat utsikterna och livskvaliteten för människor med multipelt myelom och pågående forskning har potential att ytterligare förbättra behandlingsmöjligheterna.
kvinna känner på sitt bröst cancer
Världscancerdagen 2021
Så kan nya blodtestet hjälpa läkare avgöra om terapin fungerar
Det tar tid innan storleken på en tumör minskar tillräckligt mycket för att resultaten ska synas på röntgen och då påvisa behandlingens effekt. Andra metoder så som biopsier kan vara smärtsamma och påfrestande. Ett blodprov kan vara en förhållandevis snabb och enkel metod som minskar lidandet för patienten under behandlingen. Cancer berör många och bröstcancer … Fortsätter