Cancerbehandling
Utvecklar innovativa läkemedel med patienten i fokus
Bristol-Myers Squibb (BMS) är ett ledande bolag inom utvecklingen av immunonkologi.Bristol-Myers Squibb (BMS) är ett ledande bolag inom utvecklingen av immunonkologi.Flera läkemedel för olika tumörtyper har redan godkänts och finns tillgängliga för svenska patienter. Samtidigt pågår forskning för att utveckla immunonkologiska behandlingar för fler cancerformer. BMS undersöker också möjligheten till kombinationsbehandlingar av olika läkemedel för … Fortsätter