blodprov cancer
Världscancerdagen 2021
Blodprov kan underlätta uppföljningen av prostatacancer
Prostatacancer är en lömsk och ständigt föränderlig sjukdom som kan vara svår att övervaka. Som ett komplement till det välkända PSA-testet finns nu ett test med blodprov som gör det enklare att välja vilken typ av behandling som passar bäst i varje fas. Varje år upptäcks 10 000 nya fall av prostatacancer i Sverige. De … Fortsätter
celler
Världscancerdagen 2021
Merck i Sverige förenar lokal snabbrörlighet med global långsiktighet
Inom onkologi är Merck specialiserade på precisionsmedicin, det vill säga genetiskt individanpassad diagnostik och behandling.