Start » Forskning » Så kan nya blodtestet hjälpa läkare avgöra om terapin fungerar
Världscancerdagen 2021

Så kan nya blodtestet hjälpa läkare avgöra om terapin fungerar

kvinna känner på sitt bröst cancer
I samarbete med: Arocell
Foto: Getty Images
kvinna känner på sitt bröst cancer
I samarbete med: Arocell
Foto: Getty Images

Det tar tid innan storleken på en tumör minskar tillräckligt mycket för att resultaten ska synas på röntgen och då påvisa behandlingens effekt. Andra metoder så som biopsier kan vara smärtsamma och påfrestande. Ett blodprov kan vara en förhållandevis snabb och enkel metod som minskar lidandet för patienten under behandlingen.

Cancer berör många och bröstcancer är den största cancersjukdomen bland kvinnor. Under 2019 avled 1353 kvinnor med bröstcancer, och 8 288 kvinnor fick diagnosen enligt Socialstyrelsen. I många fall behandlas bröstcancerpatienter utan att önskat resultat uppnås samtidigt som läkemedlens biverkningar orsakar lidande för patienten.

AroCell AB jobbar med att kunna öka överlevnaden och förbättra livskvalitén för cancerpatienter. Genom att mäta markören Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov kan behandlande läkare snabbare avgöra om en terapi fungerar eller inte vid behandling av cancer. AroCells blodtest TK 210 ELISA ämnar ge värdefull information för behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter.

– När det gäller kampen mot cancer behövs inte bara nya och bättre läkemedel utan också nya metoder att diagnosticera och följa upp behandlingarna. AroCell TK 210 ELISA är en sådan metod för att på ett effektivt sätt avgöra om en behandling fungerar eller inte för att varje cancerpatient ska få rätt behandling vid rätt tillfälle, säger Staffan Eriksson, grundare och CSO.

Kan ge värdefull information åt läkaren

Blodtestet AroCell TK 210 ELISA är en metod för att mäta TK1 vilken kan bidra med värdefull information för läkaren. Många nuvarande metoder tar både längre tid och kan vara påfrestande, så som röntgen och biopsier.

– Vi har data från studie i bröstcancer som erhåller behandling före operation. Koncentrationen av TK1 i blodet direkt efter cytotoxisk kemoterapi avspeglar hur stor andel av tumörcellerna som påverkats av behandlingen liksom tumörens storlek, säger bolagets CMO Gunnar Steineck.

Får svar redan efter andra cykeln

Bolaget fokuserar på tidigt terapisvar för bröstcancer vilket innebär att patienten tidigt under cellgiftsbehandlingen får veta om behandlingen har effekt eller inte. Parallellt arbetar AroCell med att visa kliniska nyttan av att mäta TK1 inom andra cancerformer, bland annat vid behandling mot prostatacancer.

– I studien av bröstcancer ställdes måttet på koncentrationen av TK1 i blodet två dygn efter två cykler i relation till tumörens storlek för att erhålla ett mått på cellförlusten.

Detta utgjorde en tidig indikation på i vilken utsträckning fortsatt behandling med samma cancerläkemedel är meningsfull, säger Gunnar Steineck.

Läs mer här.

Nästa artikel