Start » Forskning » Blodprov kan underlätta uppföljningen av prostatacancer
Världscancerdagen 2021

Blodprov kan underlätta uppföljningen av prostatacancer

blodprov cancer
I samarbete med: Thermo Fisher Scientific
Foto: GettyImages
blodprov cancer
I samarbete med: Thermo Fisher Scientific
Foto: GettyImages

Prostatacancer är en lömsk och ständigt föränderlig sjukdom som kan vara svår att övervaka. Som ett komplement till det välkända PSA-testet finns nu ett test med blodprov som gör det enklare att välja vilken typ av behandling som passar bäst i varje fas.

Varje år upptäcks 10 000 nya fall av prostatacancer i Sverige. De flesta av dessa är ofarliga vid diagnostillfället, men kräver kontinuerlig uppföljning över lång tid för att säkerställa att cancern inte sprider sig.

Men när det väl sker krävs i regel snabbt och beslutsamt agerande. Eftersom cancerformen är en av de mer dynamiska, förändras förutsättningarna konstant efter att en diagnos är fastställd.

Dr Pablo Maroto är onkolog och har jobbat med forskning och behandling av prostatacancer i över 20 år, i dagsläget knuten till universitetssjukhuset Hospital San Pau i Barcelona, Spanien.

dr pablo maroto

Dr Pablo Maroto

Universitetssjukhuset Hospital San Pau, Barcelona

Foto: Privat

– Det är en dynamisk cancerform som förändras hela tiden. De flesta patienter reagerar positivt på den behandling de får, men det finns många fall där cellerna förändras över tid och blir resistenta. Då är det väldigt svårt att avgöra vilken metod som kommer att fungera bäst framåt.

Blodprov visar vägen

Det kan ta flera år innan en patient utvecklar metastaser, men då måste man agera snabbt. Problemet är att det är svårt och obehagligt att genomföra biopsi för att hålla koll på utvecklingen.

Sedan 2020 finns ett nytt typ av blodprov godkänt på den svenska marknaden. Det är diagnostikföretaget Thermo Fisher Scientific som har utvecklat den kliniska användningen av ett Chromagranin A (CgA)-prov för uppföljning av patienter med diagnosticerad prostatacancer.

Dr Maroto har under flera år bidragit med värdefull forskning och praktisk erfarenhet för att utveckla produkten, och han ser flera fördelar.

– Trots att det ständigt kommer nya typer av behandlingar vet vi i dag att sjukdomen förändras snabbt. Då är det oerhört värdefullt att få realtidsinformation via blodprov för att kunna lägga om behandlingsplanen och se vad som kan ge bäst effekt.

Vanlig dödsorsak

Framförallt är det inom den aggressiva cancerformen NEPC – NeuroEndocrine Prostate Cancer – som kräver mest flexibla lösningar. Att ligga före tumörens utveckling är svårt och kräver ständigt nya avancerade verktyg och metoder.

Dr Maroto menar att han kan spara såväl tid som lidande för vissa av hans patienter med CgA-provet.

– I många länder är prostatacancer den vanligaste dödsorsaken bland äldre män. Vi skulle kunna förlänga livet på vissa patienter med metastaser med hjälp av den här typen av tester. Det kan även leda till att vi kan individanpassa och skräddarsy behandlingarna med betydligt bättre precision i framtiden.

Nästa artikel