Start » Forskning » Merck i Sverige förenar lokal snabbrörlighet med global långsiktighet
Världscancerdagen 2021

Merck i Sverige förenar lokal snabbrörlighet med global långsiktighet

celler
I samarbete med: Merck
Foto: Merck
celler
I samarbete med: Merck
Foto: Merck

Läkemedelsbolaget Merck utvecklar bland annat riktade cancerläkemedel som verkar direkt mot cancercellen. Merck grundades 1668 och är världens äldsta fortfarande verksamma läkemedelsbolag med en innovativ onkologiportfölj. Merparten av de innovativa molekylerna som ligger till grund för bolagets cancerläkemedel har utvecklats från grunden i Mercks laboratorium. Innovation och nyfikenheten går hand i hand på världens äldsta läkemedelsbolag.

Inom onkologi är Merck specialiserade på precisionsmedicin, det vill säga genetiskt individanpassad diagnostik och behandling. Det kan exempelvis röra sig om läkemedel som riktar in sig mot en specifik mutation. Ett viktigt syfte med den skräddarsydda behandlingen är förstås att ha god antitumoral effekt samtidigt minimera risken för skador på friska vävnader och organ.

Det som särskiljer Mercks onkologiportfölj är att de innovativa molekylerna kommer från de egna forskningslaboratorierna. Behandlingarna är nischade efter mindre indikationer där det finns stora behov inom sjukvården av förbättrade behandlingsmöjligheter.

merck medarbetare
Medarbetare, Merck. Foto: Merck

– Vi utvecklar läkemedel mot tumörer i huvud och hals, urogenital cancer, lungcancer, kolorektal cancer och den ovanliga och aggressiva hudcancern merkelcellscarcinom. Vi är ett mycket forskningsintensivt bolag med en omfattande preklinisk och klinisk forskningsverksamhet, säger Suzanne Bergman, medicinsk rådgivare inom onkologi på Merck. 

– Vi utvecklar även immunoonkologisk behandling, där man använder kroppens eget immunförsvar till att agera mot cancercellerna. Kombinationer av onkologisk behandling, exempelvis cellgiftsbehandling och de nya läkemedlen är fortsatt ett viktigt område att ägna sig åt, säger Suzanne Bergman.

En länk mellan sjukvården och patientorganisationer

– En nära samverkan med patientorganisationer är en viktig del av vår verksamhet. Vi arbetar för att stärka patientens röst. Vi driver gemensamt frågor kring jämlik cancervård och i år fokuserar vi lite extra på vikten av tidig upptäckt via nära samverkan med ”Nätverket mot cancer”, säger Andrea Bengtsson, ansvarig för kontakten med patientorganisationer på Merck.

– Screening av kolorektalcancer var en av de viktiga frågorna som vi engagerat oss i. Samverkan med patientorganisationer är viktig för oss, inte minst eftersom det är de som har bäst kunskap om hur patienternas aktuella behov ser ut. Eftersom vi har god kontakt med sjukvården kan vi fungera som en länk mellan sjukvård och patientorganisationerna, säger Andrea Bengtsson.

Företaget grundades 1668 av den tyske apotekaren Friedrich Jacob Merck och är därmed världens äldsta fortfarande verksamma läkemedelsbolag som är familjeägt. Långsiktighet, nyfikenhet och ansvar är ledstjärnor för verksamheten.

Vi är cirka 50 000 medarbetare i 66 länder som förenas av en passion för nya idéer, möjligheterna till teknik och potential att göra skillnad i världen.

Nästa artikel