Skip to main content
Start » Forskning » Kanceras läkemedelskandidat förebygger behandlingsresistens i avancerad cancer
Sponsrad

Läkemedelsbolaget Kancera var först i världen med att utveckla småmolekylära läkemedel som blockerar fraktalkinsystemet, ett nyupptäckt styrsystem som påverkar immunceller och cancerceller. Bolagets läkemedelskandidat har i cellstudier visats minska cancercellers förmåga att reparera DNA, vilket kan komma att utvecklas till en banbrytande målstyrd behandling av äggstockscancer i avancerade sjukdomsstadier.

Våren 2021 presenterades nya forskningsresultat som visar att fraktalkinsystemet spelar en nyckelroll i tumörers motståndskraft mot dagens bästa behandlingar mot cancer.

–En nyligen publicerad upptäckt i tidskriften Cancers visar att fraktalkinblockerare kan minska cancercellers förmåga att reparera DNA. Vår fraktalkinblockerare har därmed även potential att utvecklas till en ny generation målstyrd behandling mot äggstockscancer i avancerat stadium och andra cancerformer som behandlas med DNA-skadande kemoterapi.

Thomas Olin

VD, Kancera

Foto: Kancera

Nästa generations tilläggsbehandling

Den största utmaningen vid behandling av avancerad cancer är att kemoterapin fungerar sämre och sämre ju längre cancern är gången. Det eftersom cancercellerna alltmer effektiv i att reparera den skada som orsakas av kemoterapin, med andra or, cancercellen blir behandlingsresistent.

Genom att blockera fraktalkinsystemet kan vi få behandlingsresistenta cancerceller att åter svara på kemoterapi.

Thomas Olin.

– Om resultatet kan bekräftas i kliniska studier kan det leda fram till ett stort framsteg som ger nytt hopp för många cancerpatienter, säger Thomas Olin.

Behovet av långsiktigt verksam behandling av äggstockscancer är stort då sjukdomen anses vara den mest allvarliga formen av gynekologisk cancer. Kancera har därför uppmärksammats i flera välrenommerade internationella tidskrifter. Studier visar att Kanceras läkemedelskandidat även ökar cancercellers känslighet för strålning, vilket innebär att Kancera har potential att utveckla nästa generations tilläggsbehandling som möjliggör mer komplett tillbakagång av cancer efter strålbehandling.

Next article