Skip to main content
Start » Forskning » Levnadsvanor bakom 15 000 cancerfall årligen
cancerforskning

Levnadsvanor bakom 15 000 cancerfall årligen

Foto: Shutterstock

För första gången finns svenska siffror på hur många cancerfall som kan kopplas till levnadsvanor. Ohälsosam mat, alkohol, övervikt och fetma samt fysisk inaktivitet orsakar 8 procent av fallen.

Rapporten “Cancer i Sverige – Hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?” är framtagen av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) på uppdrag av Cancerfonden. Statistiken bygger på en beräkning av hur många vuxna personer som fick en cancerdiagnos år 2018 till följd av rökning, solvanor, kostvanor, fetma, alkoholkonsumtion, infektioner och fysisk inaktivitet.

Totalt skulle 28 procent av alla cancerfall kunna förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor

Adam Fridhammar

– Det motsvarar ungefär 15 500 personer av de 55 800 som fick en cancerdiagnos året vi har studerat, säger Adam Fridhammar, projektledare på IHE och medförfattare till rapporten.

Kvinnor drabbas hårdare Rapporten visar också att riskfaktorerna slår hårdare mot kvinnor totalt sett. Av cancerfallen hos kvinnor kan 31 procent relateras till riskfaktorerna medan motsvarande siffra för män är 25 procent. – Tittar vi enbart på bröstcancer kan 15 procent av fallen kopplas till fysisk inaktivitet, övervikt och fetma samt alkoholkonsumtion. I praktiken handlar det om cirka 1200 fall varje år som skulle kunna undvikas, säger Adam Fridhammar.

Fler cancerformer kan kopplas till levnadsvanor Enligt Helene Rundqvist, forskare på Karolinska Institutet, visar den senaste forskningen på ett samband mellan ytterligare cancerformer och livsstilsfaktorer. Som exempel ger hon fysisk inaktivitet och kopplingen till cancer i lever och lunga och att det finns en viss koppling mellan alkoholkonsumtion och magsäckscancer men även mellan fetma och avancerad prostatacancer. – I takt med att forskningen går framåt kommer högst troligt ännu fler cancerformer att kunna kopplas till våra levnadsvanor, säger Helene Rundqvist.

Om studien:

Studien har gjorts av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) på uppdrag av Cancerfonden. IHE är ett väletablerat, oberoende hälsoekonomiskt forsknings- och utredningsinstitut som tillhandahåller forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Resultaten av studien presenteras i rapporten “Cancer i Sverige – hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?” * Fokuset i studien ligger på individuellt påverkbara riskfaktorer, vilket exkluderar två miljörelaterade grupper av riskfaktorer: föroreningar i miljön och exponering för cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön.

Next article