Skip to main content
Start » Forskning » Ny metod ger nytt behandlingsalternativ för prostatacancerpatienter
Världscancerdagen 2021

Ny metod ger nytt behandlingsalternativ för prostatacancerpatienter

spectracure verktyg
I samarbete med: SpectraCure
spectracure logo
Foto: SpectraCure
spectracure verktyg
I samarbete med: SpectraCure
Foto: SpectraCure

Medicinteknikbolaget SpectraCure har utvecklat en behandlingsmetod som i framtiden kan erbjuda behandling för prostatacancerpatienter som fått återfall efter att ha genomgått strålbehandling. Så småningom är ambitionen att metoden även ska kunna användas på patienter med primär prostatacancer med låg spridningsrisk.

Vår behandlingsmetod baseras på fotodynamisk tumör-behandling, PDT. Metoden baseras på att man injicerar ett ljuskänsligt läkemedel i patienten. Läkemedlet aktiveras av laserljus med exakt rätt våglängd. PDT är en behandlingsmetod med hög precision, vilket för prostatacancerpatienter innebär att man kan avgränsa behandlingsområdet och därmed undviker att ta död på känslig vävnad runt prostatan. Det innebär i sin tur att vi hoppas kunna förebygga inkontinens och andra vanliga biverkningar vid prostatacancerbehandling, säger Johannes Swartling, CTO på SpectraCure.

johannes swartling spectracure

Johannes Swartling

CTO, SpectraCure

Foto: SpectraCure

SpectraCure genomför för närvarande fas 2-studier på sin behandlingsmetod för prostatacancerpatienter. Bolaget har bland annat utvecklat en mjukvara som kan göra PDT-behandlingen mer noggrann, exakt och säker för varje patient. Mjukvarusystemet IDOSE® innebär att man även kan utföra fokal PDT-behandling som enbart fokuserar på behandling av själva cancertumören inne i prostata.

Hoppas kunna erbjuda prostatacancerpatienter bot

Fördelarna med PDT-behandlingen är flera, bland annat att den är ett minimalinvasivt ingrepp, vilket innebär att patienten i allmänhet kan gå hem från sjukhuset redan samma dag. Strålbehandling är ofta en komplicerad och långvarig process, medan PDT-behandlingen istället endast ges vid ett behandlingstillfälle. Om behandlingen skulle misslyckas finns dessutom möjlighet att upprepa den, vilket man inte kan göra med strålbehandling.

– Vår målsättning är att kunna bota de prostatacancerpatienter som fått återfall efter strålbehandling och tidigare inte kunnat erbjudas någon bot. I dagsläget ordineras dessa patienter ofta läkemedel som förlänger deras livslängd, men samtidigt ger en del biverkningar.

Vår långsiktiga målsättning är att kunna erbjuda vår behandling som ett alternativ till strålning och kirurgi, säger Johannes Swartling.

Läs mer här.

Next article