Start » Cancerbehandling » Svenska cancerpatienter kan inte vänta flera år på nya läkemedel
Annons
Nya behandlingar och läkemedel

Svenska cancerpatienter kan inte vänta flera år på nya läkemedel

Läkemedel
Läkemedel

Det kan ta flera år innan nya innovativa behandlingsterapier mot cancersjukdomar blir tillgängliga för patienter i Sverige. Men många har inte den tiden. Det handlar om liv eller död.

Vård kan inte ske avskild från internationell forskning och utveckling av nya läkemedel. För att cancerpatienter i Sverige ska få tillgång nya innovativa behandlingar och läkemedel, krävs att forskning och innovation blir en integrerad och självklar del av hälso- och sjukvården. För detta krävs en mer strukturerad involvering av expertpatienter och företrädare från patientorganisationer på systemnivå.


I Storbritannien har NICE, National Institute for Health and Care Excellence utvecklat en välstrukturerad process för patientinflytande vid införandet av nya läkemedel. I utrednings- och beslutsarbetet, ingår en expertpatient från aktuell diagnosgrupp och en patientföreträdare från berörd patientorganisation. Modellen bygger på rekommendationer från EUPATI, Europeiska patientakademien för patientinflytande i HTA-processer (Health Technology Assessment).

Lise-lott Eriksson

Ordförande
Blodcancerförbundet

Foto: Blodcancerförbundet

Patientföreträdare och expertpatient har möjlighet att bifoga en egen inlaga, som redovisas öppet och kan få en stor betydelse. Om relevant information avseende det nya läkemedlets potential inte tagits med i utvärderingen, kan omprövning av läkemedelsmyndighetens beslut begäras.

Med den här modellen som grund, skulle patientorganisationer i Sverige kunna arbeta effektivt med att insamla egen evidens som grund för beslut. Allt för att nya effektivare terapier snabbare ska nå cancerpatienter och ge en bättre livskvalitet.


Vi vill därför att motsvarande modell införs i Tandvårds- och läkemedels-förmånsverkets och Rådet för nya terapier, NT-rådets utredningsarbete, i stället för dagens fasta patientföreträdare, med klart begränsad specialistkunskap. Hen kan heller inte rådfråga berörd patientorganisation, på grund av sekretess.

Vi vill se utbytbara expertpatienter och patientföreträdare i TLV och NT-rådet när nya läkemedel utreds för diagnosgruppen. Det skulle ge ett bredare beslutsunderlag, snabbare tillgång till nya innovativa behandlingar, bättre livskvalitet för många och samtidigt bidra till ett uthålligt system.

Nästa artikel