Start » Cancerbehandling » En kamp med stor precision
Sponsrad

Kampen mot cancer går vidare med full kraft. Sedan 2019 har Nollvision Cancer funnits – med det långsiktiga målet att ingen ska dö till följd av cancer och att fler ska leva längre och bättre. Nollvision Cancer är en innovationsmiljö som alla ska kunna samlas kring. När patienter, närstående, sjukvård, industri, myndighet och politik samarbetar kan vi nå stora resultat och på allvar stärka Sverige som en av världens ledande life science-nationer. 

Allt börjar med förebyggande åtgärder – så kallad prevention. Om vi lyckas förebygga cancer med ännu mer precision i åtgärderna kan insjuknandet minska med upp emot 30 procent.

För att göra cancer till en botbar eller kronisk sjukdom är precisionsmedicin och precisionshälsa nyckeln.

Ett modernt uttryck med gamla rötter. Redan Hippokrates menade att det var viktigare att veta vilken patient som var sjuk än vilken sjukdom patienten hade.

Ebba Hallersjö Hult, Verksamhetsledare, Nollvision cancer. Foto: Mikael Lundström

Ebba Hallersjö Hult

Verksamhetsledare, Nollvision cancer

Foto: Mikael Lundström

Förenklat kan man förklara precisionsmedicin som individanpassad eller skräddarsydd vård med syftet att ge mer precisa diagnoser och effektivare behandlingar. Information från analyser av enskilda patienter kan kombineras för att dra slutsatser om hur en grupp individer med en viss genetisk variant svarar på en särskild typ av behandling. För bara några år sedan kostade nödvändig utrustning miljontals kronor och mängden data krävde enormt lagringsutrymme. Idag får dataservrarna plats på ett skrivbord, kartläggningen av en persons arvsmassa kan göras på några timmar och kostnaden är avsevärt lägre.

Hans Hägglund MD, professor, nationell cancersamordnare vid SKR, ordförande i RCC i samverkan och Nollvision cancer. Foto: Mikael Lundström

Hans Hägglund

MD, professor, nationell cancersamordnare vid SKR, ordförande i RCC i samverkan och Nollvision cancer

Foto: Mikael Lundström

Precisionsmedicin tillämpas redan idag inom bland annat lungcancer, som är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland kvinnor i Sverige. Nu kommer också behandlingar som helt baseras på vilken genetisk förändring tumören har snarare än var i kroppen tumören sitter – samma behandling kan alltså fungera både för bröst- och lungcancer som mer ovanliga cancerformer så länge cancercellerna har en specifik mutation. För att möjliggöra detta behöver testningen av cancerpatienter utvecklas. Med hjälp av tester kan man hitta genuttryck och matcha det med passande behandlingar, eller välja bort sådant som inte har någon effekt baserat på data från andra patienter. Det här behöver ske i hela Sverige så att tillgången till vården blir jämlik oavsett var du bor. Precisionsmedicin inkluderar även användning av olika hälsodataregister och analyser av biomarkörer i form av proteinuttryck.

Genom att arbeta förebyggande, tidigare upptäcka cancer samt utveckla diagnostik, beslutsstöd och mer målinriktad behandling finns stora möjligheter att nollvisionen uppnås.

Precisionshälsa är hopp, överlevnad och bättre livskvalitet för cancerpatienter. Följ med på resan!

Nästa artikel