Skip to main content
Start » Cancerbehandling » 4 fördelar med att träna vid cancerbehandling
Sponsrad

Vinsterna att träna vid cancerbehandling är stora. Yvonne Wengström, professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet, berättar om några av hälsofördelarna:

1. Minskad fatigue (trötthet)

– Det finns ingenting som är lika effektfullt som fysisk aktivitet för att lindra fatigue, extrem fysisk och psykisk trötthet som är vanligt vid cancerbehandling. Det finns läkemedel som lindrar fatigue, men vi vet att dessa inte är lika effektiva som att träna vid cancerbehandling. Effekten bli större i takt med att träningens intensitet ökar.

2. Bibehållen eller förbättrad kondition och muskelstyrka

– Studier visar att en cancerbehandling kan leda till att 60–70% av konditionen förloras. Fysisk aktivitet stärker kroppen och hjälper till att bibehålla eller förbättra konditionen och muskelstyrkan. Ett pass på motionscykeln, en löprunda, raska promenader eller ett gympapass hemma med kroppen som motkraft har stor effekt. Studier har visat att bibehållen eller ökad muskelstyrka under behandling kan minska trötthet med 30%. Det är otroligt betydelsefullt för hälsan om man lyckas peppa sig själv att träna vid cancerbehandling trots att det är jobbigt.

3. Lindrigare biverkningar

– Forskningen är tydlig: att träna vid cancerbehandling minskar biverkningar. Till exempel minskar illamåendet, sömnrubbningar blir färre och känselbortfall eller smärta i leder lindras. Träning mildrar alltså effekterna av den tuffa behandlingen.

4. Psykiskt välbefinnande

– Träning ger en endorfinkick och studier visar att personer som tränar vid cancerbehandling upplever bättre livskvalitet och minskad oro, ångest eller depression jämfört med dem som inte tränar. Många patienter vittnar också om en känsla av tillfredställelse när de själva kan göra något som förbättrar hälsan under en period som annars präglas av sjukhusbesök, behandlingar och tester.

CBZ-SE-000191 2023 01

Next article