Start » Cancerbehandling » Samverkan för en cancervård rustad för framtiden
Sponsrad

Ett innovationsklimat i världsklass och en växande life science-sektor, ger Sverige potential att bli drivande i byggandet av framtidens effektiva och personcentrerade cancervård. En viktig ingrediens är att aktörer vågar samarbeta på nya sätt. 

– Genom dialog och samarbete hittar vi innovativa lösningar som gynnar patienterna, säger Jessica Lundström, Market Access Director på Bristol Myers Squibb, Sverige.

Det finns mycket som nu pekar i rätt riktning i Sverige. Vi hamnar återigen i topp som det mest innovativa landet i Europa enligt EU-kommissionens ”European Innovation Scoreboard”. Vi tar även stora kliv inom cancerforskningen samt inom nya läkemedel och behandlingsalternativ. Exempelvis inom immunonkologiska behandlingar som använder kroppens eget immunförsvar, vars grundforskning fick Nobelpriset år 2018.

Nya, effektiva behandlingar gör att patienter överlever eller lever längre med cancer, men tyvärr drabbas också fler. Vi behöver hitta sätt att kontinuerligt förbättra cancervården, som hanterar utmaningar och värnar om en jämlik och snabb tillgång till sjukvård och behandling. Inte minst pandemin har visat att samverkan inom life science-området mellan intressenter för forskning, innovation och implementering är avgörande för att vi ska kunna behålla det viktigaste vi har – hälsan.

Tron på en stärkt life science-strategi

Bristol Myers Squibb, BMS, är ett globalt biopharmaföretag med rötter i USA. Jessica Lundström berättar att företaget investerar i Sverige genom att förlägga viktiga kliniska studier för nya läkemedel här, och genomför utvecklingssamarbeten med bland annat universitetssjukhus, regioner och patientorganisationer.

– BMS satsar på dialog och samarbeten som gör skillnad och leder till lösningar för bättre hälsa och ökad livskvalitet. Vi tror att en stärkt svensk life science-strategi, som också drivs aktivt i sjukvårdsregionerna, kommer att leda till en ökad attraktionskraft och investeringsvilja internationellt. Det kommer även att leda till fler viktiga, innovativa samarbeten och stärka den svenska cancervården.

Patientperspektivet visar vägen framåt

I utvecklingen av nya behandlingsalternativ inom cancerområdet och för förståelsen för värdet av insatta resurser, är patientorganisationernas bidrag mycket viktigt. Genom att vara med tidigt i allt från forskningsprojekt och utvärderingar av nya behandlingar, till planering av sjukvård och uppföljning av resultat, kan patientorganisationerna bidra till en vård som skapar mer värde för individen men också för samhället. BMS samarbetar därför med ett flertal patientorganisationer, berättar Jessica Lundström.

Inom cancerområdet genomför vi flera viktiga initiativ, som också uppmärksammats som goda exempel utanför Sverige.

Jessica Lundström

BMS har tillsammans med flera andra aktörer ingått ett samarbete med fokus på implementering av egenmonitorering inom cancerområdet, med målet att stärka patienternas roll, medicinska resultat, vårdkvalitet och långsiktig hållbarhet. I ett utvecklingsprojekt med ett av de svenska universitetssjukhusen, gör vi en gemensam satsning för att undersöka förutsättningarna för att patienter ska kunna få sin behandling utanför sjukhuset.

Fler exempel på samarbetsprojekt som Jessica nämner är Nätverket mot cancer, med fokus på att hitta cancer så tidigt som möjligt, och Blodcancerförbundet, där målet är att öka patientinflytandet i nationella processer för införande av nya behandlingar.


Olof Riesenfeld är vice-ordförande i PALEMA, patientföreningen för cancer i övre bukorganen, och han bekräftar hur samverkan inom vården kan hjälpa patienten.

– PALEMA har ett fortlöpande samarbete med flera universitetssjukhus och andra institutioner där vi framför önskemål inom vilka områden som det bör forskas ytterligare. Ett exempel är att titta på hur man tidigare kan fånga upp cancerdiagnoser.

Nästa artikel