Start » Diagnoser » ”En unik life science-strategi”
diagnos

”En unik life science-strategi”

Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare. Foto: Maria nilsson
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare. Foto: Maria nilsson
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare. Foto: Maria nilsson

Den svenska life science-strategin handlar bland annat om att göra det lättare att diagnostisera cancer i ett tidigt skede. Vi kommer kunna ge bättre behandlingar och spara in på både kostnader, tid och miljöpåverkan, menar Jenni Nordborg som är nationell life science-samordnare.

Regeringen har satt upp en nationell life science-strategi för att tydliggöra prioriteringar och definiera målsättningar inom bland annat vården och forskningen. Att utveckla precision, prevention och hållbarhet är bärande delar för att uppnå syftet med strategin, menar Jenni Nordborg som är nationell life science-samordnare.

– Samtliga tre är jätteviktiga att jobba mot inom cancerområdet. Vi behöver också ställa om hälso- och sjukvården så den blir mer datadriven. Ett exempel kan vara att utveckla och etablera AI inom bilddiagnostik. 

Genanalys för barncancerbehandling

Det finns tillgång till en unik infrastruktur i Sverige. Om vi exempelvis ser till barncancer kan alla barn idag kan få en genanalys, menar Jenni Nordborg.

– På det sättet kan behandlande läkare och anhöriga få bättre information om vilket läkemedel och vilken behandlingsmetod som skulle kunna ha störst chans att lyckas. Här kan vi spara in på både kostnader, tid och miljöpåverkan och samtidigt träffa rätt i ett tidigt skede för behandlingen, vilket så klart är till nytta för patienterna.

Nationell och regional samverkan

Ökad integrering av forskning och innovation inom vården är oerhört viktigt för framsteg inom cancerfältet idag, menar Jenni Nordborg.

– Genom ett nationellt och regionalt partnerskap kan vi komma fram till gemensamma målsättningar. Det viktigaste är att vi kan titta på olika lösningar som används regionalt och ta gemensam lärdom. Då kommer resultatet få större genomslag. Strategin innebär att vi kan fortsätta adressera de utmaningar som krävs för att stödja cancer- och hälsoområdet. Alla olika parter inom sektorn behöver ta sitt ansvar.

Satsningar på precisionsmedicin

Det börjar synas effekter av precisionsmedicin inom cancerområdet i den svenska vården och här gör regeringen satsningar, bland annat med individanpassad diagnostik och behandling.

Precisionsmedicin handlar om att behandla rätt patient, vid rätt tillfälle, med rätt behandling och med rätt uppföljning. Strategin som är väl förankrad i sektorn och fungerar som en bottenplatta för arbetet framåt, vilket borgar för snabbare utveckling.

Jenni Nordborg.

– Nästa steg är att synliggöra och tydliggöra effekterna av vad som har gjorts hittills. Utifrån det ska vi gå vidare med att satsa på de insatser som krävs för att strategins målsättning ska bli verklighet, säger Jenni Nordborg.

Nästa artikel