Skip to main content
Start » Diagnoser » Framtidens individbaserade cancervård möjliggörs med diagnostik
Sponsrad

Diagnostik som kartlägger cancertumörers egenskaper kan vara nyckeln till att fler cancerpatienter överlever sin sjukdom och dessutom förlänger sin livslängd framöver. Varje cancerpatient har en unik DNA-profil som påverkar sjukdomsförloppet och behandlingsalternativen. Med avancerad DNA-sekvensering får läkarna tillgång till ett beslutsunderlag som kan resultera i en effektiv målinriktad behandling. 

– Jag grundade CeGaT genom att använda mig av den senaste teknologin, kunna genomföra avancerade DNA-analyser som optimerar behandlingen för patienter med olika typer av genetiska sjukdomar. Vi fokuserar bland annat på att diagnostisera cancerpatienter via genetisk analys av vävnad och blodprov, säger Saskia Biskup, som är läkare, specialiserad på mänsklig genetik. Hon startade CeGaT 2009 tillsammans med sin man Dirk Biskup, som är ekonom.

Läkare specialicerad i humangenetik

Saskia Biskup

Läkare specialicerad i humangenetik.

Foto: CeGaT

Analyserna av en cancerpatients tumör och blod genomförs parallellt. I båda vävnaderna sekvenseras patientens tumör och germlinecells-DNA för en panel med 766 gener som har visat sig vara relevanta i olika tumörer angående utveckling och progression. I nästa steg analyserar vårt tvärprofessionella forum avseende molekylärtumörer testresultatet med hänsyn till den kliniska situationen och föreslagna anpassade behandlingsalternativ för just den patienten. Nästa steg är den individuella behandlingen.

Målinriktad behandling för återfallspatienter

Många av de cancerpatienter som genomgår analysen har sedan tidigare genomgått första linjens behandling för sin sjukdom. Efter att ha genomgått en diagnostik i CeGaTs regi kan läkare identifiera målinriktade behandlingsalternativ för dessa patienter.

– Att genomföra diagnostik med hjälp av den senast tillgängliga teknologin är otroligt spännande, inte minst eftersom det öppnar upp nya behandlingsmöjligheter för patienter som annars inte har tillgång till behandlingar som inte är godkända för deras cancer. Analysen innehåller så många olika lager av information som är specifik för just den individen, uppger Saskia Biskup.

Precisionsmedicin är vägen framåt

Saskia Biskup är övertygad om att precisionsmedicin är vägen framåt för cancervården. I det sammanhanget utgör avancerade DNA-analyser av både tumörvävnad och frisk vävnad ett viktigt första steg som ger bästa förutsättningar för en framgångsrik behandling. Diagnostik är ett område där forskningsaktiviteten och utvecklingstakten är hög.

I framtiden kan det exempelvis bli möjligt att vaccinera en cancerpatient mot sin egen tumör.

Saskia Biskup.

– Diagnostik är också ett viktigt verktyg för att övervaka och kontrollera tumörers långsiktiga utveckling, säger Saskia Biskup.

Next article