Skip to main content
Start » Cancer » Nationellt projekt ger forskarna chansen att rädda fler barn med cancer
Cancer

Nationellt projekt ger forskarna chansen att rädda fler barn med cancer

Barncancerfonden stöttar ett nationellt projekt inom Genomic Medicine Sweden. Projektet går ut på att gensekvensera alla cancersjuka barn i Sverige redan vid diagnostillfället.Barncancerfonden stöttar ett nationellt projekt inom Genomic Medicine Sweden. Projektet går ut på att gensekvensera alla cancersjuka barn i Sverige redan vid diagnostillfället.Gensekvensering är en metod som analyserar en människas DNA vilket gör att man ser samtliga avvikelser i en tumörs arvsmassa. För forskningen innebär projektet ett steg framåt i kampen mot barncancer.

Säkrare diagnos

– Satsningen som Barncancerfonden gör innebär att vi ibland blir säkrare på diagnos, ibland bättre på att förutsäga prognosen och att vi kan hitta avvikelser som direkt påverkar behandlingen, säger Per Kogner, professor i barnonkologi vid Karolinska institutet.

– Vi kommer också att lära oss mer om varför barn får cancer och i vilka fall ärftlighet kan komma att spela in.

Precisionsmedicin

Per Kogner fick tillstånd att använda en precisionsmedicin, en medicin riktad mot en muterad gen, när gensekvenseringen visade att läkemedlet potentiellt skulle kunna vara verksamt på en av hans unga patienter. Det blev barnets räddning och ger hopp om framtiden. Det finns några saker som är av särskild betydelse för att fler barn ska klara sig.

”Det finns en risk för komplikationer senare i livet.”

– Barn är inte små vuxna. Man kan inte ge exakt samma medicinering och behandling som man ger till en vuxen. Det finns en risk för komplikationer senare i livet. De har inte vuxit färdigt, organen är inte fullt utvecklade och de har också andra hormonella förutsättningar. Det måste man ta hänsyn till när man utvecklar precisionsmediciner för unga, säger Kerstin Sollerbrant som är forskningschef på Barncancerfonden.

Kerstin Sollerbrandt, forskningschef på Bancancerfonden. Foto: Karl Nordlund

Viktigt att testa cancermediciner

Kerstin Sollerbrant menar ändå att det är viktigt att mediciner som ges till vuxna även testas på barn då det ofta är samma biologiska mekanismer som styr cancer. Det är även av stor betydelse att läkemedelsföretagen får upp ögonen och satsar på cancermediciner för unga. Kerstin Sollerbrant vill också lyfta fram Barntumörbanken som är en av Barncancerfondens infrastruktursatsningar.

– Det är en biobank med vävnad från cancertumörer på barn. Med hjälp av den kommer vi att kunna utveckla forskningen och öka förståelsen av sjukdomsmekanismer vid olika barntumörer.

Allt fler barn överlever cancer

Överlevnaden för barn med cancer har ökat avsevärt de senaste decennierna. Idag blir fyra av fem friska.

– Det är en fantastisk utveckling. Men vårt mål är att alla barn med cancer ska överleva. Det målet kommer vi att nå i framtiden.

Next article